Cabo Verde’s gem: São Vicente

Stark and dry island with rich cultural heritage – that’s São Vicente in eight words. Discover with me the place today!

Surowa i sucha wyspa z bogatą kulturową spuścizną – to São Vicente w ośmiu słowach. Odkryjcie to miejsce wraz ze mną!

DSC_0474

São Vicente is a fairly flat volcanic island, located between the islands of Santo Antão and Santa Luzia. Its main highlight is definitely the Mediterranean town of Mindelo, home to over 90% of the island’s population, wchich is situated at the Porto Grande Bay – a picturesque natural harbour. Mindelo has long been the country’s cultural centre: the famous singer Cesária Évora was born and lived there. Today Mindelo is full of music bars, art galleries and creative ateliers and one of the main things to do there is listening to the local music.

São Vicente to całkiem płaska, wulkaniczna wyspa położona między wyspami Santo Antão oraz Santa Luizia. Najbardziej interesującym miejscem tam jest z pewnością Mindelo – miasto o śródziemnomorskiej atmosferze, w którym mieszka ponad 90% populacji całej wyspy, położone nad zatoką Porto Grande, która jest uroczą naturalną przystanią. Mindelo od dawna jest także kulturową stolicą kraju. Dość wspomnieć, że urodziła się tutaj i żyła słynna piosenkarka Cesária Évora. Dzisiaj Mindelo jest pełne muzycznych barów, galerii i kreatywnych przestrzeni, a jednym z najlepszych sposobów na spędzenie tam czasu jest słuchanie lokalnej muzyki.

One of the best places which offer great food and excellent live music are Casa Café, Nautilus, La Pergola and Casa da Morna.

Jednymi z najlepszych miejsc, do których warto udać się na dobre jedzenie i świetną muzykę na żywo są Casa Café, Nautilus, La Pergola and Casa da Morna.

One of the places to see in downtown Mindelo is the fruit and vegetable market located in Praça Estrela. Its walls are decorated with large blue-and–white ceramic azulejos tiles painted in Portugal and shipped over to Cabo Verde.

The market is a very vibrant place and apart from fruit and vegetables we can find there stalls selling all kinds of clothes and souvenirs.

Jednym z wartych zobaczenia miejsc w centrum Mindelo jest  rynek z owocami i warzywami przy Praça Estrela. Jego mury zdobią spore niebiesko białe ceramiczne płytki azulejos, które najpierw zostały namalowane w Portugalii, a później przetransportowane do Republiki Zielonego Przylądka.

Rynek tętni życiem, a poza owocami i warzywami znajdziemy tam także stoiska z pamiątkami i przeróżnymi ubraniami.

Surprisingly São Vicente has also beautiful beaches including Praia da Laginha which is very close to Mindelo’s centre. It is an amazing place with white sand and turquoise water but sometimes can get quite windy. In such case you can head to Kalimba bar located right in the beach.

Dość niespodziewanie São Vicente może poszczycić się także pięknymi plażami, w tym Praia da Laginha, położona niedaleko centrum Mindelo. To wspaniałe miejsce o białym piasku i turkusowej wodzie, jednak czasem wiatr może być tam dość dokuczliwy – wtedy warto schować się w barze Kalimba, który znajduje się na samej plaży.

DSC_0853DSC_0864

Another beautiful yet more wild beach to see in São Vicente is the one near the fishing village of Calhau: the stunning coastline with black sands and contrasting crystal clear waters is perfect for surfing and other watersport activities, whereas non-surfers can sit back and admire the amazing volcanic landscape.

Kolejną piękną, acz dziką plażą, którą warto zobaczyć będąc na São Vicente jest ta nieopodal rybackiej wioski Calhau: niesamowite wybrzeże, czarny piasek i czyściutka woda to raj dla surferów oraz miłośników innych wodnych sportów albo choćby idealne miejsce, by usiąść i podziwiać wspaniały wulkaniczny krajobraz.

The best way to get to places such as Calhau and explore the island your way is to rent a scooter (I paid 30 EUR for full day). Alguer – Cabo Verde public transport – can be an alternative, it is cheaper but its routes are limited.

Najlepszym sposobem, by dotrzeć do miejsc jak Calhau i po swojemu zwiedzać wyspę jest wypożyczyć skuter (zapłaciłam 30 euro za cały dzień). Inną opcją może być alguer – tamtejszy transport publiczny – który jest zdecydowanie tańszy, ale ogranicza nas do tylko niektórych dróg).

Visiting the island by scooter is also a great way to see the places totally off the beaten track, see real life in Cabo Verde and enjoy its street art.

Zwiedzanie wyspy na skuterze to także świetny sposób, by zboczyć nieco ze szlaku i zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie na Wyspach Zielonego Przylądka oraz podziwiać tutejszą sztukę uliczną.

In Mindelo I stayed in Vanilla Residencial – a great guesthouse with a stunning view an incredible view over the city. Also, you use this link to book your accommodation (in Cabo Verde or anything else, you’ll get 12 EUR back).

W Mindelo zatrzymałam się w Vanilla Residencial – świetnym pensjonacie, który może poszczycić się wspaniałym widokiem na miasto. Rezerwując nocleg (na Wyspach Zielonego Przylądka bądź gdziekolwiek indziej), możesz skorzystać z tego linku i po rezerwacji dostać z powrotem 50 zł.

DSC_0501

If you want to read more about Cabo Verde, you can read this article and like my fanpage so that you won’t miss any new posts (including the one about Santo Antão coming up very soon!).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wyspach Zielonego Przylądka, przeczytaj także ten artykuł oraz obserwuj mój fanpage by nie przegapić kolejnych wpisów (w tym tego o Santo Antão, który pojawi się już niebawem!).

All you need to know about Cabo Verde

I just got back from a trip to Cape Verde. Over the upcoming weeks a few post about the country will appear on my blog. I am starting with a general one as Cape Verde is often a mystery country for many people. Today I am sharing with you some interesting info – not only for these heading to Cape Verde soon 🙂

Właśnie wróciłam z podróży do Republiki Zielonego Przylądka. Przez najbliższe tygodnie będę publikować tutaj różne wpisy o wyspach, zacznę natomiast od ogólnego, bo Wyspy Zielonego Przylądka dla wielu są dość nieznanym miejscem. Dzisiaj dzielę się z Wami ciekawymi informacjami o tym kraju – nie tylko dla tych, którzy niebawem się tam wybierają 🙂 

DSC_0344

About Cape Verde

The Cape Verdean is a volcanic archipelago  in the Atlantic Ocean off the northwestern coast of Africa, about 600 km west of Senegal. First discovered in the 15th century, used to be an overseas department of Portugal and gained independence in 1975.

Cape Verde (2007) is the only second country after Botswana (1994) to have graduated from the United Nations’ list of Least Developed Countries.

O Republice Zielonego Przylądka

Wyspy Zielonego Przylądka to wulkaniczny archipelag położony na północny zachód of Afryki, ok. 600 kilometrów od Senegalu. Odkryty w XV w., był kiedyś zamorskim terytorium Portugalii oraz uzyskał niepodległość w 1975.

Republika Zielonego Przylądka (2007) jest jednym z dwóch państw (obok Botswany – 1994), które jako jedyne do tej pory wykreślono z Listy Państw Słabo Rozwiniętych ONZ.

DSC_0690

Is it really green? 

Not really. The name Cabo Verde stems from the nearby Cap-Vert, on the Senegalese coast (verde is Portuguese for “green”).

Czy naprawdę te wyspy są zielone?

Niezbyt. Nazwa państwa – Cabo Verde – pochodzi od znajdującego się na wschód od wysp Przylądka Zielonego (verde to po portugalsku “zielony”).

DSC_0799

Do I need a visa to go there?

Since 2019 visitors from the European Union do not require visa to enter Capo Verde. However, they have to pay an entry fee (Airport Security Tax) of 3400 escudos (31 EUR) on line or at the airport upon arrival.

Czy potrzebuję wizę?

Od 2019 r. Republika Zielonego Przylądka zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli UE. Wprowadziła jednak obowiązkowy podatek lotniskowy (Airport Security Tax) w wysokości 3400 escudos (31 EUR), który można opłacić online lub na lotnisku po przylocie.

DSC_0451

What language is spoken in Cabo Verde? 

The official language of Cabo Verde is Portuguese, whereas Cape Verdean Creole –  Portuguese-based creole is most commonly spoken language there. Many Cabo Verdeans speak also very good English and French.

W jakim języku mówi się na Wyspach Zielonego Przylądka?

Oficjalnym językiem Republiki Zielonego Przylądka jest portugalski, natomiast najbardziej używany na co dzień jest język kreolski Wysp Zielonego Przylądka. Ponadto wielu Kabowerdeńczyków bardzo dobrze porozumiewa się po angielsku i francusku.

When to go?

The answer to this question depends on what you want to do in Cabo Verde. The best time for surfing is between December and April and turtle-watching season is from June to October. August, September and October are so called rainy season, the temperatures are also very high then.

I went to Cabo Verde in the first half of February and most of the time day temperature was between 24 and 27 degrees: perfect for trekking and chilling at the beach when not windy.

DSC_0487

Kiedy się tam udać? 

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co planujesz robić na Wyspach Zielonego Przylądka. Najlepszy czas na surfowanie rozpoczyna się w grudniu i kończy w kwietniu, natomiast okres, w którym możemy zobaczyć żółwie trwa od czerwca do października. Sierpień, wrzesień i październik to tak zwana deszczowa pora, gdy temperatury są bardzo wysokie.

Ja udałam się na Wyspy Zielonego Przylądka w pierwszej połowie lutego i przez większość pobytu temperatury w trakcie dnia oscylowały między 24 a 27 stopniami: idealna więc pogoda na piesze wycieczki, a także na relaks na plaży, o ile nie wiał zbyt mocny  wiatr.

DSC_0667

What is Macaronesia?

Macaronesia (not Micronesia! 🙂 ) is a collection of four archipelagos in the North Atlantic Ocean off the coast of the continents of Europe and Africa: Azores, Madeira (also including the Selvagens Islands), Canary Islands and Cape Verde.

Czym jest Makaronezja? 

Makaronezja (nie mylić z Makronezją! 🙂 ) to  zbiorcza nazwa czterech archipelagów położonych na północno-wschodnim Atlantyku przy wybrzeżach Europy i Afryki. W ich skład wchodzą: Azory, Madera (wraz z Wyspami Selvagens), Wyspy Kanaryjskie oraz Wyspy Zielonego Przylądka.

Stay tuned as more articles about Cabo Verde will be up soon! You can like my fanpage for more posts and my instagram for more photos 🙂

Bądźcie czujni: niebawem na blogu pojawi się więcej artykułów o Wyspach Zielonego Przylądka! Możecie polubić mój fanpage, by przeczytać więcej postów oraz śledzić mnie na instagramie, by zobaczyć więcej zdjęć z moich podróży 🙂

DSC_0864

Last Month: January

January was an extremely busy month for me: apart from my full time job and additional tour guide activities I was working on a book. Luckily the job is complete now and I can look back to nicer moments of the previous month and start looking forward to my holiday starting next week!

Styczeń był dla mnie wyjątkowo intensywnym miesiącem:  poza moją pełnoetatową pracą i wycieczkami miałam na głowie także tłumaczenie książki. Na szczęście wszystko jest już z głowy i mogę na spokojnie wrócić do milszych momentów poprzedniego miesiąca oraz zacząć odliczanie do wakacji, które zaczynam już w przyszłym tygodniu!

 

French Christmas/New Year’s pastries: galette des rois and bûche

Francuskie świąteczno-noworoczne przysmaki: galette des rois i bûche

dsc_0061

Parisian sweets

Paryskie słodkości

DSC_0204DSC_0207

Cap Blanc-Nez

DSC_0368 - Copy

That’s how a big part of my January looked like. Translating a book is a long, time-consuming yet very rewarding job. I had to deliver my translation by the end of January so I spent many afternoons and evenings working. February should be way more relaxing though!

Tak wyglądała spora część mojego stycznia. Tłumaczenie książki to długi i czasochłonny proces, ale za to przynosi sporo satysfakcji. Musiałam dostarczyć moje tłumaczenie z końcem miesiąca, więc spędziłam wiele popołudni i wieczorów pracując. Luty powinien być zdecydowanie luźniejszy!

20190203_15061623659497_1732166456834281_3710389602559863842_n

There has been very little snow in Poznań this winter so photos taken during a trip to the mountains last year make me feel quite nostalgic!

Tej zimy w Poznaniu spadło naprawdę niewiele zimy, więc z nostalgią przejrzałam zdjęcia sprzed roku z wyprawy w góry.