All you need to know about Cabo Verde

I just got back from a trip to Cape Verde. Over the upcoming weeks a few post about the country will appear on my blog. I am starting with a general one as Cape Verde is often a mystery country for many people. Today I am sharing with you some interesting info – not only for these heading to Cape Verde soon 🙂

Właśnie wróciłam z podróży do Republiki Zielonego Przylądka. Przez najbliższe tygodnie będę publikować tutaj różne wpisy o wyspach, zacznę natomiast od ogólnego, bo Wyspy Zielonego Przylądka dla wielu są dość nieznanym miejscem. Dzisiaj dzielę się z Wami ciekawymi informacjami o tym kraju – nie tylko dla tych, którzy niebawem się tam wybierają 🙂 

DSC_0344

About Cape Verde

The Cape Verdean is a volcanic archipelago  in the Atlantic Ocean off the northwestern coast of Africa, about 600 km west of Senegal. First discovered in the 15th century, used to be an overseas department of Portugal and gained independence in 1975.

Cape Verde (2007) is the only second country after Botswana (1994) to have graduated from the United Nations’ list of Least Developed Countries.

O Republice Zielonego Przylądka

Wyspy Zielonego Przylądka to wulkaniczny archipelag położony na północny zachód of Afryki, ok. 600 kilometrów od Senegalu. Odkryty w XV w., był kiedyś zamorskim terytorium Portugalii oraz uzyskał niepodległość w 1975.

Republika Zielonego Przylądka (2007) jest jednym z dwóch państw (obok Botswany – 1994), które jako jedyne do tej pory wykreślono z Listy Państw Słabo Rozwiniętych ONZ.

DSC_0690

Is it really green? 

Not really. The name Cabo Verde stems from the nearby Cap-Vert, on the Senegalese coast (verde is Portuguese for “green”).

Czy naprawdę te wyspy są zielone?

Niezbyt. Nazwa państwa – Cabo Verde – pochodzi od znajdującego się na wschód od wysp Przylądka Zielonego (verde to po portugalsku “zielony”).

DSC_0799

Do I need a visa to go there?

Since 2019 visitors from the European Union do not require visa to enter Capo Verde. However, they have to pay an entry fee (Airport Security Tax) of 3400 escudos (31 EUR) on line or at the airport upon arrival.

Czy potrzebuję wizę?

Od 2019 r. Republika Zielonego Przylądka zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli UE. Wprowadziła jednak obowiązkowy podatek lotniskowy (Airport Security Tax) w wysokości 3400 escudos (31 EUR), który można opłacić online lub na lotnisku po przylocie.

DSC_0451

What language is spoken in Cabo Verde? 

The official language of Cabo Verde is Portuguese, whereas Cape Verdean Creole –  Portuguese-based creole is most commonly spoken language there. Many Cabo Verdeans speak also very good English and French.

W jakim języku mówi się na Wyspach Zielonego Przylądka?

Oficjalnym językiem Republiki Zielonego Przylądka jest portugalski, natomiast najbardziej używany na co dzień jest język kreolski Wysp Zielonego Przylądka. Ponadto wielu Kabowerdeńczyków bardzo dobrze porozumiewa się po angielsku i francusku.

When to go?

The answer to this question depends on what you want to do in Cabo Verde. The best time for surfing is between December and April and turtle-watching season is from June to October. August, September and October are so called rainy season, the temperatures are also very high then.

I went to Cabo Verde in the first half of February and most of the time day temperature was between 24 and 27 degrees: perfect for trekking and chilling at the beach when not windy.

DSC_0487

Kiedy się tam udać? 

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co planujesz robić na Wyspach Zielonego Przylądka. Najlepszy czas na surfowanie rozpoczyna się w grudniu i kończy w kwietniu, natomiast okres, w którym możemy zobaczyć żółwie trwa od czerwca do października. Sierpień, wrzesień i październik to tak zwana deszczowa pora, gdy temperatury są bardzo wysokie.

Ja udałam się na Wyspy Zielonego Przylądka w pierwszej połowie lutego i przez większość pobytu temperatury w trakcie dnia oscylowały między 24 a 27 stopniami: idealna więc pogoda na piesze wycieczki, a także na relaks na plaży, o ile nie wiał zbyt mocny  wiatr.

DSC_0667

What is Macaronesia?

Macaronesia (not Micronesia! 🙂 ) is a collection of four archipelagos in the North Atlantic Ocean off the coast of the continents of Europe and Africa: Azores, Madeira (also including the Selvagens Islands), Canary Islands and Cape Verde.

Czym jest Makaronezja? 

Makaronezja (nie mylić z Makronezją! 🙂 ) to  zbiorcza nazwa czterech archipelagów położonych na północno-wschodnim Atlantyku przy wybrzeżach Europy i Afryki. W ich skład wchodzą: Azory, Madera (wraz z Wyspami Selvagens), Wyspy Kanaryjskie oraz Wyspy Zielonego Przylądka.

Stay tuned as more articles about Cabo Verde will be up soon! You can like my fanpage for more posts and my instagram for more photos 🙂

Bądźcie czujni: niebawem na blogu pojawi się więcej artykułów o Wyspach Zielonego Przylądka! Możecie polubić mój fanpage, by przeczytać więcej postów oraz śledzić mnie na instagramie, by zobaczyć więcej zdjęć z moich podróży 🙂

DSC_0864