Bikes, hippies, Vikings: Copenhagen

The trip to Copenhagen was totally spontanious – I only booked my flights one week in advance. Luckily it’s September now and many good deals can be found – so flights weren’t expensive. Unfortunately I cannot say the same about the whole stay in Copenhagen as – just like the rest of Scandinavia – it’s definitely not a cheap place. Still, long weekend there was definitely worth it. In today’s post you’ll find my impressions, tips and tricks and many photos from the Danish capital.

Wyprawa do Kopenhagi była całkiem spontaniczna – zarezerwowałam loty jedynie tydzień wcześniej. Na szczęście mamy wrzesień i da się znaleźć naprawdę dobre opcje – loty nie były więc drogie. Niestety nie mogę powiedzieć tego samego o całym pobycie w Kopenhadze, bo – tak jak i cała Skandynawia – nie jest to tanie miejsce. Ale i tak warto było spędzić tam długi weekend. W dzisiejszym wpisie dzielę się moimi wrażeniami, wskazówkami oraz mnóstwem zdjęć z duńskiej stolicy.

DSC_0447

Bicycle city

Bikes all around Copenhagen: at any time and weather – that’s what impressed me most there! Very few places in the world prioritise bike-friendly innovation as much as Copenhagen does, where the city has invested 150 million US dollars in cycling infrastructure and facilities over the past decade (source). Apparently 62 percent of locals ride a bike daily to work or education in the city while just nine percent drive – that’s why there are very few cars in the streets of Copenhagen. Great example that I hope many cities will follow! 🙂

Rowerowe miasto

Rowery, rowery wszędzie w Kopenhadze: o każdej porze i w każdej pogodzie – to zrobiło na mnie największe wrażenie! Bardzo niewiele miejsc na świecie stawia na innowacje pod kątem rowerów tak bardzo jak Kopenhaga, w której w ciągu ostatniej dekady zainwestowano 150 milionów dolarów na infrastrukturę i obiekty dla rowerów (źródło). Nic więc dziwnego, że 62% mieszkańców miasta jeździ na co dzień do pracy czy szkoły rowerem, a samochód wybiera zaledwie 9% – dlatego też na ulicach Kopenhagi jest naprawdę niewiele samochodów. Świetny przykład dla innych miast! 🙂

DSC_0369DSC_0396

Nyhavn

Nyhavn Waterfront is probably the most distinctive place in Copenhagen. It was built in 17th century and nowadays it’s one of the most vibrant places in the city. The colourful buildings around the waterfront look really amazing especially when the weather is good!

Nyhavn

Nadbrzeże Nyhavn to chyba najbardziej charakterystyczne miejsce w Kopenhadze. Zostało ono zbudowane w XVII w. i jest to dziś jedno z najżywszych miejsc w tym mieście. Kolorowe budynki wokół nabrzeża wyglądają wspaniale, zwłaszcza w pięknej, słonecznej aurze!

DSC_0455DSC_0460DSC_0464DSC_0492DSC_0495DSC_0501

Christiania

Freetown Christiania is another well known part of Copenhagen and one of Denmark’s most popular tourist attractions. It is an autonomous anarchist district founded in 1971. Since its creation is has been quite controversial, especially because of to the permanent stalls along Pusher Street—or ‘The Green Light District’ that sell all types of cannabis (illegal elsewhere in Denmark). Now apparently the police is in place to disallow the trade and use of hard drugs.

In Freetown Christiania you can find 3 groups of people: high residents of the district, drug dealers and – the biggest group – tourists. You can take photos anywhere except Pusher Street. Apart drugs, Christiania is also full of graffiti and murals as well as of little shops selling hippie souvenirs. To me the place looked rather sad and creepy despite colourful street art and definitely not a hippy paradise.

Christiania

Wolne Miasto Christiania to kolejna znana część Kopenhagi i jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych Danii. To autonomiczne, anarchistyczne osiedle utworzone w 1971. Od samego początku było ono dość kontrowersyjne, głównie ze względu na ciągłą obecność targowiska na Pusher Street, czyli tak zwanej “Dzielnicy Zielonych Latarni”, na którym są sprzedawane wszystkie typy marihuany (nielegalnej w innych częściach Danii). Obecne ponoć policja pilnuje, by handel i używanie twardych narkotyków nie miało tam miejsca.

W Wolnym Mieście Christiania są zazwyczaj trzy grupy ludzi: naćpani mieszkańcy osiedla, dilerzy narkotyków i – przede wszystkim – turyści. Niemal wszędzie (poza Pusher Street) można robić zdjęcia. Christiania jest także pełna graffiti i murali, są tam także sklepiki, w których kupić można hippisowskie pamiątki. W moim odczuciu to miejsce wygląda raczej smutno i przerażająco pomimo kolorowej sztuki ulicznej – zdecydowanie nie jest to hippisowski raj.

DSC_0507DSC_051220180922_11221120180922_112328

Rosenborg

Rosenborg is a Renaissance castle that looks really beautiful especially on sunny days! It is located in a park in central Copenhagen. Rosenborg is open to the public for tours and houses a museum exhibiting the Royal Collections from the late 16th century to the 19th century.

Rosenborg

Rosenborg to renesansowy zamek, który wygląda wyjątkowo pięknie w słonecznej aurze! Znajduje się w parku nieopodal centrum Kopenhagi. Rosenborg jest otwarty dla turystów oraz mieści muzeum, w którym obejrzeć można królewską kolekcję z od XVI w. do XIX w.

DSC_0575

The Little Mermaid

Unveiled on 23 August 1913, The Little Mermaid was a gift from Danish brewer Carl Jacobsen (son of the founder of Carlsberg) to the City of Copenhagen. The statue was inspired by Hans Christian Andersen’s fairy tale. Apparently Jacobsen fell in love with the character after watching a ballet performance based on the fairy tale.

The little mermaid has several times been the victim of vandalism. Twice she has lost her head, once the arm was sawn off, and several times she has had paint poured on her – but every time she is rescued and restored 🙂

Mała Syrenka

Odsłonięty w 23 sierpnia 1913 r., pomnik Małej Syrenki był prezentem dla miasta Kopenhagi od duńskiego piwowara Carla Jakobsena (syna założyciela Carlsberga). Pomnik ten był zainspirowany przez baśń Hansa Christiana Andersena. Ponoć Jakobsen zakochał się w postaci syrenki po obejrzeniu  baletu zainspirowanego baśnią.

Mała Syrenka była kilkukrotnie ofiarą wandalizmu. Dwa razy odcięto jej głowę, raz rękę, a także kilka razy wylano na nią farbę – za każdym razem była jednak uratowana i odnowiona 🙂

DSC_0551DSC_0554

Valkyrie

And another woman of Copenhagen: Valkyrie – Norse mythology figure. This popular statue is located in Churchill Park.

Walkiria

I jeszcze jedna kobieta Kopenhagi: Walkiria – postać z mitologii nordyckiej. Ten znany posąg znajduje się w Parku Churchilla.

DSC_0565

And few more snaps from Copenhagen 🙂

I jeszcze kilka zdjęć z Kopenhagi 🙂 

Most Instagrammable places in Poznan

In today’s post I would like to share with you some of the most instagrammable and most unique places in my hometown, Poznań. Travelling a lot has given me a new perspective on my own city and actually has made me appreciate it even more. I love discovering beautiful spots in new cities… and so I do in Poznań. Below you can find a subjective list of places to visit in Poznań 🙂

W dzisiejszym poście chciałabym podzielić się z Wami listą najbardziej instagramowych i najbardziej wyjątkowych miejsc w moim rodzinnym mieście, Poznaniu. Częste podróżowanie dało mi nową perspektywę na moje miasto, a także sprawiło, że doceniam je bardziej. Uwielbiam odkrywać piękne miejsca w nowych miastach… i tak samo lubię to robić w Poznaniu. Poniżej znajdziecie subiektywną listę miejsc do odwiedzenia w Poznaniu 🙂 

Jeżyce District

One of the most beautiful districts of Poznań and in my opinion that’s the one that really rapresents the spirit of the city. Recently many buildings have been renovated and an incredible number of new cafes and bars appeared in this part of the city. Jeżyce is the perfect place to go for photo shooting, romantic walk, coffee with friends or dinner out in a hipster bars.

Jeżyce

To jedna z najpiękniejszych dzielnic Poznania, a także – moim zdaniem – ta, w której możemy najlepiej poczuć atmosferę tego miasta. W ostatnich latach wiele budynków zostało odrestaurowanych oraz pojawiła się tam nieziemska liczba nowych kawiarenek i barów. Jeżyce to idealne miejsce na sesję zdjęciową, romantyczny spacer, kawę z przyjaciółmi czy kolację na mieście w jednym z hipsterskich barów.

Night Market

A relatively new yet very popular place in Poznań. I have been to several night markets in Europe and I think that the one in Poznań has a really great atmosphere and lots of different events (concerts, stand up comedy shows, culinary shows etc) take place there. It’s not an easy task to capture the atmosphere of the place in photos but it’s definitely worth giving a try – the effects can be amazing!

Nocny Targ Towarzyski

Dość nowe, aczkolwiek bardzo popularne miejsce na kulturowej mapie Poznania. Odwiedziłam kilka nocnych marketów w Europie, ale ten ma wyjątkowo fajną atmosferę, a ponadto są tam organizowane przeróżne wydarzenia (koncerty, stand upy, pokazy kulinarne i inne). Niełatwo ująć na zdjęciach atmosferę miejsca, ale na pewno warto próbować – efekty mogą być powalające!

Old Market Square

One of the main sights of Poznań – a limitless source of inspiration for beautiful photos.

Stary Rynek

Jedno z głównych miejsc Poznania to zarazem nieskończone źródło inspiracji do pięknych zdjęć.

IMG_20190330_201440_749

DSC_1035

U Przyjaciół Cafe – 27/29 Mielżyńskiego Street

Posnanians know very well and love this place (click!). Magical courtyard hidden close to a busy road and a charming cafe inside – what else would you need for a perfect date, moment of relax or… good photo? 🙂

Kawiarnia u Przyjaciół –  ul. Mielżyńskiego 27/29

Tego miejsca nie trzeba przedstawiać poznaniakom – dobrze je znają i uwielbiają (klik!). Magiczny dziedziniec, a w nim urocza kawiarnia – czego więcej chcieć na idealną randkę, chwilę relaksu czy… do zrobienia dobrego zdjęcia? 🙂 

DSC_0305DSC_0292

Lilla Cafe – Dąbrowskiego 97c

Another beautiful cafe. Its amazing interior decor is a perfect setting for photos and you can enjoy there good coffee, cakes and breakfast. You can find more info about the cafe here.

Lilla Cafe – ul. Dąbrowskiego 97c

Kolejna piękna kawiarnia. Niesamowity wystrój wnętrza jest świetnym tłem do zdjęć, napijecie się tam też dobrej kawy, zjecie dobre ciasta oraz śniadania. Więcej info o kawiarni znajdziecie tutaj.

Poznań Street Art

Every year new pieces of streets appear in Poznań. They rappresent different styles and convey different messages but have one thing in common: they make the city more beautiful and unique! Here are some places you should visit if you’re into street art:

Poznańska sztuka uliczna

Co roku przybywa w Poznaniu murali. I choć reprezentują one różne style i mają różne przesłanie, to z pewnością łączy je jedno: czynią Poznań piękniejszym i bardziej wyjątkowym miastem! Poniżej kilka miejsc, do których wielbiciele sztuki ulicznej powinni zajrzeć:

Śródka 3

IMG_20180120_104314_693

Nowowiejskiego 17 –Maupal’s mural

maupal

Poetry all around the town – I guess this will be mostly appreciated by Polish speakers but even if you don’t understand the meaning, it’s great to walk through a city whose buildings’ walls turn into poetry pages. The below picture was taken at Kościelna street.

Poezja na mieście – pewnie to przypadnie do gustu przede wszystkim polskojęzycznym turystom, niemniej jestem pewna, że nawet nie rozumiejąc słów, wspaniale jest przechadzać się po mieście, którego budynki są stronami poezji. Poniższe zdjęcie zostało zrobione na ulicy Kościelnej.

14606512_10202476967962238_8109228135282806809_n

 

#instafood

If you have a sweet tooth and love delicious and yummy-looking food then there is a place you cannot miss when visiting Poznań: Fudge Filosophy. You can find there original dessert such as sweet tacos or jars filled with ice-cream, sauces and whipped cream.

Jeśli uwielbiasz słodycze i pyszne a zarazem świetnie wyglądające jedzenie, to będąc w Poznaniu nie możesz nie zajrzeć do Fudge Filosophy. Można tam znaleźć oryginalne desery, takie jak słodkie tacos czy słoiki wypełnione lodami, polewami i bitą śmietaną.

DSC_0318DSC_0319DSC_0324

The best panorama

If you like panorama views and want to take beautiful photos of Poznań’s Old Town, make sure you head to the Royal Castle. From there you can enjoy a wonderful view.

Najlepsza panorama

Jeśli lubisz podziwiać panoramy miast i chcesz zribić piękne zdjęcia poznańskiego Starego Miasta, to koniecznie udaj się do Zamku Królewskiego. Stamtąd można podziwiać przepiękny widok.

DSC_1018

*************************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

 

 

Last Month: August

It looks like this “Last Month” post is also the last month of summer. Well, we can’t really compain as this year summer has been long and very warm. I am also hoping to extend a bit my dog days – I have planned a small trip to Portugal and Spain at the end of September – you’ll find posts about it on the blog 🙂

Apart from making the most of the summer here in Poznań, August has been for me the period of focus on my work and trainings. I hope the effort will pay off!

In today’s article I will share with you my tips for fun summer activities that will make you feel on vacation even if you’re at home!

Wygląda na to, że dzisiejszy “Ostatni Miesiąc” to też faktycznie ostatni miesiąc lata. Cóż, w tym roku naprawdę nie możemy narzekać: lato było długie i bardzo ciepłe. Mam też nadzieję, że uda mi się je nieco wydłużyć – na koniec września zaplanowałam małą wyprawę do Portugalii i Hiszpanii, na pewno znajdziecie relację stamtąd na blogu 🙂 

Poza korzystaniem z lata na miejscu, w Poznaniu, sierpień był dla mnie także okresem, w którym skoncentrowałam się na pracy oraz treningach. Oby wysiłek się opłacił! 

W dzisiejszym artykule podzielę się z Wami wskazówkami dotyczącymi letnich atrakcji, które sprawią, że nawet niedaleko domu poczujecie się jak na wakacjach!

 

Who doesn’t love picnics? Last month I have enjoyed both the traditional way of picnic and – let’s say – the modern one: foodtrack festivals. The latter is a great excuse to go outside, spend some time with friends and eat something new. I also love night markets and outdoor venues which really make me feel like on holidays.

Kto nie uwielbia pikników? W zeszłym miesiącu byłam na tradycyjnych piknikach jak i – nazwijmy to – na ich nowoczesnej wersji, czyli festiwalach foodtrucków. To drugie to świetny pretekst, by spędzić czas na dworze z przyjaciółmi i zjeść coś nowego. Uwielbiam też nocne targi i miejscówki na świeżym powietrzu, w których czuję się jak na wakacjach.

IMG_20180819_202508_839

I believe that trying new things and accepting new challenges is a good way to stay motivated, satisfied and never bored. In August I tried paddleboarding for the very first time – it was so much fun!

Jestem zdania, że próbowanie nowego i akceptowanie nowych wyzwań to świetny sposób, by w życiu nie zabrakło nam motywacji i satysfakcji oraz by nigdy się nie nudzić. W sierpniu po raz pierwszy spróbowałam paddlingu – było super!

DSC_0070DSC_0087

Wielkopolski National Park – peaceful, magical place just a dozen kilometers from my place.

Wielkopolski Park Narodowy – spokojne, magiczne miejsce zaledwie kilkanaście kilometrów od mojego domu.

DSC_1035

Poznań ❤

40756458_2105979246308390_2962571593563242496_n40685195_442018996320662_4565037828869718016_n

So much rainbow – Pozna Pride Week.

Tyle tęczy – Poznański Pride Week.

40860452_337372506835747_6041496599954194432_n

Summer, are you about to leave?

Czyżby lato już się kończyło?