Strolling through colourful Riga

Next stop after Lithuania during my Baltic Road Trip was Riga, Latvian capital. This is the biggest city in the Baltic countries and has a unique atmosphere. Its architecture is a mix of different styles and influences which reflect the history of Latvia.

Riga felt more European than Vilnius yet its Soviet past was also more visible in the Latvian capital. Riga’s big boulevards and Socialist realism style districts blend with new, trendy places and colourful Old Town.

Kolejnym przystankiem po Litwie podczas samochodowej wyprawy po krajach bałtyckich była Ryga, łotewska stolica. To największe miasto krajów bałtyckich, które może poszczycić się wyjątkową atmosferą. Jego architektura to mieszanka różnych stylów i wpływów, które odzwierciedlają historię Łotwy.

Ryga z jednej strony wywarła na mnie wrażenie bardziej europejskiej niż Wilno, a jednocześnie właśnie tam mocniej dało się odczuć radziecką przeszłość. Duże aleje i socrealistyczne dzielnice mieszają się z nowymi, modnymi miejscami i kolorowym Starym Miastem.

20190503_171608

Why Riga?

The historic centre of Riga is a UNESCO World Heritage site and its skyline tells the city’s story: the Gothic spires in the Old Town mingle with the impressive facades of one of the world’s richest collections of Art Nouveau.

Riga is still a place to be discovered, you can enjoy its main sights without being surrounded by many other tourists. I also found its charm off the beaten track: in small streets, less known Art Nouveau buildings and green parks.

Dlaczego warto odwiedzić Rygę?

Historyczne centrum Rygi należy do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jej panorama opowiada historię miasta:  gotyckie iglice Starego Miasta mieszają się z imponującymi fasadami jednej z najbogatszych światowych kolekcji secesji.

Ryga wciąż pozostaje nieodkryta, można tam zwiedzać najważniejsze miejsca nie będąc otoczonym przez tłumy turystów. Poza tym, uroki Rygi można podziwiać także z dala od głównych zabytków: w małych uliczkach, mniej znanych secesyjnych kamienicach czy zielonych parkach.

DSC_0166

When to visit Riga?

I was in Riga at the beginning of May and the weather was rather chilly. The best time to visit Latvia is between June and September. Remember that Midsummer Eve and St John the Baptist day (June 23rd and 24th) are public holidays in Latvia which means  most museums and shops are closed on that days.

Kiedy udać się do Rygi?

Byłam w Rydze na początku maja i pogoda była dość chłodna. Podróż na Łotwę najlepiej zaplanować od czerwca do września. Warto też pamiętać, że 23 i 24 czerwca są tam dniami wolnymi, więc większość sklepów i muzeów jest wtedy pozamykana.

DSC_0169

Where to stay?

I booked my accommodation in Riga without much research beforehand and actually found a great place in a lovely neighboorhood. Baznīcas Street is in quiet center, a bit away from noise and common tourist areas (but these were within walking distance). The hotel itself was located in a nice four storey building which was build in the first decade of the 20th century and close to it there were some cosy bars and restaurants.

I really recommend Dreamfill Hotel and the whole area around it.

Gdzie się zatrzymać? 

Zarezerwowałam nocleg w Rydze bez uprzedniego studiowania okolicy – okazało się, że trafiłam w dziesiątkę: świetne miejsce w przyjemnej dzielnicy. Ulica Baznīcas znajduje się w spokojniejszej części centrum, nieco dalej od hałasu i turystycznych atrakcji (można jednak dostać się do nich piechotą). Hotel mieścił się w ładnym, czteropiętrowym budynku z początku XX w., a niedaleko było kilka barów i knajpek.

Bardzo polecam Hotel Dreamfill oraz całą okolicę wokół niego.

DSC_0188

What to see in Riga?

One of the must see places is definitely Old Riga. The Old Town, Vecrīga, is a UNESCO World Heritage Site with labyrinthine streets, Medieval churches and guild halls. Old Riga district lost a third of its historic monuments in the Second World War, but many were rebuilt after regaining Independence. Today this area is full of restaurants, nightspots, art galleries and museums.

Visit the Three Brothers. Three Brothers are three houses that together form the oldest complex of dwelling houses in Riga. Each of them represents various periods of development of dwelling house construction and their features: 15th century crow-stepped gables, Gothic decorations and a few early Renaissance details, Dutch Mannerism and late 17th century Baroque.

Art Nouveau, Art Nouveau, Art Nouveau! Riga is an Art Nouveau paradise: it has a total of 800 Art Nouveau buildings and more than 40% of the Latvian capital’s centre is built in this style. This is more than in any other city in the world. The most famous Art Nouveau houses in Riga are along Alberta iela (Albert Street).

Co warto zobaczyć w Rydze?

Jednym z miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić jest Stare Miasto. Ryskie Stare Miasto, czyli Vecrīga, wraz ze swoimi uliczkami jak w labiryncie, średniowiecznymi kościołami i siedzibami cechów, znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzielnica Starej Rygi straciła jedną trzecią swojej zabudowy w trakcie WWII, ale wiele zabytków zostało odbudowanych po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości. Dzisiaj ta okolica jest pełna restauracji, nocnych klubów, galerii i muzeów.

Odwiedź Trzech Braci. Trzej Bracia to najstarszy kompleks budynków mieszkalnych w Rydze. Każdy z nich reprezentuje inną epokę rozwoju budownictwa mieszkalnego w Rydze oraz ich cechy: piętnastowieczne schodkowate zakończenie ściany szczytowej, gotyckie dekoracje oraz dodatki z początku renesansu, holenderski manieryzm czy późny, siedemnastowieczny barok.

Secesja, secesja, secesja! Ryga to secesyjny raj: miasto może poszczycić się 800 secesyjnymi budynkami, a ponad 40% łotewskiej stolicy to zabudowa właśnie w tym stylu. To więcej niż gdziekolwiek indziej na świecie! Najsłynniejsze secesyjne kamienice w Rydze znajdziemy na ulicy Alberta, czyli Alberta iela.

 

Alternative attractions

After having explored Riga’s past it’s good to explore it’s present and alternative scene. For example, I headed to Centrālais for lunch. These are more than 20 bars or – how the official description of the place says – more than 20 eating concepts under one roof. Centrālais also hosts different events and it a new hotspot in the Latvian capital.

When visiting Riga remember to swing by its beautiful parks. There are a few of them, some are really close to the city centre.

Alternatywne atrakcje

Po odkrywaniu przeszłości Rygi warto zobaczyć, co dzieje się w mieście teraz i zobaczyć alternatywną stronę miasta. I tak na przykład udałam się na lunch to Centrālais. Miejsce to składa się z ponad 20 barów albo – jak napisane w jego oficjalnym opisie – z ponad 20 konceptów gastronomicznych pod jednym dachem. W Centrālais odbywają się także różnego rodzaju wydarzenia, więc bez wątpienia jest to nowy gorący adres na mapie Rygi.

Zwiedzając Rygę zajrzyjcie koniecznie do jej pięknych parków. Jest ich naprawdę sporo, a niektóre są naprawdę niedaleko centrum. 

IMG_20190722_132827_730

**********************************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

Discovering Lithuania: Vilnius and Kaunas

Lithuania was the first country visited during the road trip. Of the three Baltic countries, Lithuania is the most folkloric, traditional and the cheapest. Even though it is a small country, there is much to be discovered about it. Let me just mention few instanced of what makes Lithuania unique:

Litwa była pierwszym krajem odwiedzonym podczas samochodowej wyprawy. Mimo że jest to mały kraj, wiele można w nim okryć. Poniżej zaledwie kilka ciekawostek, które czynią Litwę wyjątkową:

60347662_2469954946388758_7081607292428222464_n

– It is Europe’s last pagan nation: it was Christianised at the end of the 14th century.  The rich spiritual history is a source of fascination for modern Lithuanians: today, a neo-pagan community – Romuva – attempts to restore Lithuanian paganism.

– Lithuanian is one of the oldest language in the world today. This language is one of the oldest living Indo-European language of Europe and it’s the closest one to the ancient Sanskrit.

– Lithuania was the first Soviet republic to declare independence from the USSR.

– To ostatni pogański naród Europy: Chrystianizacja nastąpiła dopiero pod koniec XIV w. Bogata duchowa tradycja jest źródłem fascynacji współczesnych Litwinów: dzisiaj neopogańska społeczność – Romuva – usiłuje przywrócić litwiński poganizm.

– Język litwiński jest uznawany za najstarszy indoeuropejski jeżyk wciąż w użyciu. Jest on także najbliżej spokrewniony ze starożytnym sanskrytem.

– Litwa była pierwszą sowiecką republiką, która ogłosiła niezależność od Z.S.R.R.

IMG_20190520_141636_775

My first stop in Lithuania was its capital, Vilnius. It’s brimming with history and beautiful architecture yet also somehow quirky. The Old Town is one of the largest ancient heritages in Eastern Europe. Its buildings were erected in different centuries and create an impressive ensemble of various styles such as like gothic, renaissance, baroque, classicism and post-modernism.

Wandering through the streets of Vilnius Old Town is definitely the best way to discover the city and feel its atmosphere.

Moim pierwszym przystankiem na Litwie była stolica kraju, Wilno. Jest to miasto przepełnione historią i piękną architekturą, a jednocześnie trochę dziwne. Stare Miasto jest jednym z najstarszych zachowanych w Europie Wschodniej. Znajdują się w nim budynki powstałe w różnych epokach, które dzisiaj tworzą imponującą mieszkankę takich stylów jak gotyk, renesans, barok, klasycyzm czy post-modernizm.

Przechadzka uliczkami wileńskiego Starego Miasta to najlepszy sposób, by odkryć to miasto i poczuć jego atmosferę.

60288335_2461577373893182_4292713039465021440_n

DSC_0148 - Copy

You can admire beautiful panoramic view of Vilnius from the highest building in the Old Town: the campanile of St. John’s Church. I was impressed the city is so green!

Panoramę Wilna najlepiej podziwiać z najwyższego budynku na Starym Mieście: wieży kościoła Św. Jana. Byłam pod wrażeniem, jak bardzo zielona jest stolica Litwy!

DSC_0144

An interesting place to see in Vilnius is Užupis. bohemian quarter. Few decades ago it was rather neglected and considered a no go zone but now it’s one of the most charming places in the Lithuanian capital. On April 1, 1997, the district declared itself an independent republic and each year “independence” anniversary is well celebrated (for example you can serve yourself a pint of free beer, right from the tap in one of Užupis’ squares). When entering the Republic of Užupis you have to smile, you cannot drive too fast and you have to acknowledge the place belongs to artists.

Ciekawym i wartym odwiedzenia miejscem w Wilnie jest Zarzecze (Užupis), czyli artystyczna dzielnica, która jeszcze niedawno była zaniedbana i uchodziła za szemraną okolicę, a teraz jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc litewskiej stolicy. Užupis 1. kwietnia 1997 roku ogłosiło się republiką, a każda rocznica jest hucznie obchodzona (choćby darmowym piwem z kranu na jednym z placów dzielnicy). W Republice Užupis panuje kilka zasad: trzeba się uśmiechać, nie wolno jeździć zbyt szybko samochodem, a całe miejsce należy do artystów.

Another interesting and alternative spot in Vilnius is Literatų Street. Artworks mounted on its walls are dedicated to the literature workers: writers, translators, everyone who has link with Lithuania and is important for Lithuanian or world literature.

Kolejnym ciekawym i alternatywnym miejscem w Wilnie jest Ulica Literatų. Dzieła na jej murach są dedykowane literatom: pisarzom, tłumaczom i innym osobom związanym z Litwą oraz ważnym dla litewskiej i światowej literatury.

IMG_20190520_155250_888

When talking about literature I have to mention that all over Vilnius we can find places linked to Adam Mickiewicz, great Polish poet.

Mówiąc o literaturze muszę także wspomnieć, że w wielu miejscach znajdziemy nawiązania do Adama Mickiewicza.

I didn’t manage to visit as much as I would have liked because the weather in Vilnius was really bad but this was a good excuse to head to pubs and bars in the Lithuanian capital 🙂 I really liked the one located literally two minutes from my hostel: Dėvėti. It is a hip bar with friendly staff, great selection of beer, snacks and proper meals (vegan options avaliable).

Nie udało mi się zwiedzić Wilna tak jak planowałam, bo pogoda zupełnie nie dopisała, ale to było z kolei dobrą wymówką, by odkryć tamtejsze bary i puby. Bardzo przypadł mi do gustu lokal położony zaledwie dwie minuty od hostelu, w którym się zatrzymałam Dėvėti. To modne miejsce z miłą obsługą, sporym wyborem piw, przystawek oraz pełnymi posiłkami (także wegańskimi).

20190503_102852

Another place visited in Lithuania was Trakai, a town just outside Vilnius, located between the hills, forests and lakes. It is famous for its picturesque landscape, castle and for being the site of Karaimes who have lived there since the 14th century and have preserved their traditions.

Kolejnym miejscem odwiedzonym na Litwie były Troki – miasto nieopodal Wilna, słynące z malowniczego krajobrazu, zamku oraz znane jako siedziba Karaimów, którzy mieszkają tam od XIV w. i zachowali twoją tożsamość kulturową i tradycje.

20190503_112856

The area around Trakai is very picturesque. It’s a shame it was raining all the time when I was there, these places must be extremely beautiful when the weather’s nice.

Rejony wokół Troków są bardzo malownicze. Szkoda, że padało cały czas gdy tam byłam, bo te miejsca z pewnością są przepiękne, gdy pogoda dopisuje.

IMG_20190521_102156_000

Kaunas – last place visited in Lithuania. Not many know that it was the capital of Lithuania during the interwar period. Today Kaunas is the largest centre of industry and a city centered around culture. I liked it more than Vilnius: Kaunas looks more clean, dynamic and modern than the capital.

Kowno – ostatnie odwiedzone miejsce na Litwie. Mało kto wie, że miasto to było w dwudziestoleciu międzywojennym stolicą Litwy. Dzisiaj jest to największy ośrodek przemysłowy kraju oraz ważny ośrodek kulturowy.

DSC_0250

Kaunas is also a city full of street art

Kowno to także miasto przepełnione sztuką uliczną

And one last photo from Kaunas. In the next post on the blog I will write about Riga – a city less than fours hour driving from Vilnius, yet completely different than the Lithuanian towns.

I jeszcze jedno zdjęcie z Kowna. W następnym wpisie na blogu napiszę o Rydze – mieście oddalonym o mniej niż cztery godziny jazdy samochodem z Wilna, a jednak o zupełnie innym klimacie niż Litwa.

20190506_182302

Baltic Road Trip

I just got back home after a week on the road through the Baltic countries. This post is a quick summary of the trip: more detailed articles about each destination will soon be up on the blog.

Właśnie wróciłam do domu po tygodniu w drodze po krajach bałtyckich. Dzisiejszy wpis to szybkie podsumowanie wyprawy: bardziej szczegółowe posty o każdym z odwiedzonych miejsc pojawią się niebawem na blogu.

20190501_154451

One week and almost 3000 kilometers driven through four countries. Despite bad weather it was a great experience and I came back home happy to have discovered another part of Europe.

Tydzień w drodze i niemal 3000 kilometrów przez cztery kraje. Choć pogoda nie dopisała, ta podróż była świetnym doświadczeniem i wróciłam szczęściwa, że udało mi się zobaczyć kolejny skrawek Europy.

First stop: Kruszyniany

It’s a Tatar village where you can admire one of the oldest Polish mosques (from the late 18th century). Kruszyniany along with another village in Podlasie – Bohoniki – are the westernmost Tatar settlements.

Pierwszy przystanek: Kruszyniany

Jest to wieś mniejszości tatarskiej, znajduje się tu także jeden z najstarszych (z końca XVIII w.) meczetów w Polsce. Co ciekawe, Kruszyniany oraz inna podlaska wieś – Bohoniki – to najdalej wysunięte na zachód wysepki osadnictwa tatarskiego.

20190501_162012

Driving through Masuria

Podróż przez Mazury

20190501_192656

Second stop: Vilnius

I spent almost two days in the Lithuanian capital. It has a rather unconventional city with Bohemian vibes. Moreover, Vilnius has a lovely old town which is actually included on the UNESCO World Heritage List.

Vilnius has also many great cafes and pubs – I will definitely mention some of them when writing a longer post about the city.

Drugi przystanek: Wilno

W litewskiej stolicy spędziłam niemal dwa dni. To wymykające się konwencjom miasto może poszczycić się ciekawą, artystyczną atmosferą. Poza tym wileńskie stare miasto (które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO) jest naprawdę urocze.

Wilno to także wiele ciekawych kawiarni i pubów – na pewno wspomnę niektóre z nich w dłuższym wpisie o tym mieście.

DSC_0148 - Copy

Third stop: Trakai

A short stop on the way to Riga: Trakai. Its island castle is a 14th-century fortress in the middle of Lake Galvė.

Trzeci przystanek: Troki

Krótki przystanek w drodze do Rygi: Troki. Tamtejszy zamek na wyspie to czternastowieczna forteca na jeziorze Galvė.

20190503_102852

Fourth stop: Riga

In my opinion Riga is one of most underrated European capital. It is also the biggest city in the Baltic countries and it boasts the highest concentration of Art Nouveau architecture than anywhere else in the world.

Czwarty przystanek: Ryga

Moim zdaniem Ryga to jedna z najbardziej niedocenionych europejskich stolicy. To także największe miasto krajów bałtyckich oraz może pochwalić się największą proporcjonalnie ilością budynków secesyjnych na świecie.

IMG_20190504_201521_764

Estonia welcomed me with really Nordic weather

Estonia powitała mnie iście nordycką pogodą

IMG-20190504-WA0008

Fifth stop: Tallinn

The capital of Estonia was the final destination of the trip. I think the city can really  be dubbed the medieval treasure of the Baltics – it is actually one of the best preserved medieval cities in Europe. Gothic spires and narrow cobblestone streets in the old town create a magical atmosphere.

Piąty przystanek: Tallinn

Estońska stolica była celem wyprawy. Myślę, że to miasto można nazwać średniowieczną perełką krajów bałtyckich – jest to w końcu jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Gotyckie wieże i wąskie, kamienne uliczki starego miasta tworzą magiczną atmosferę. 

DSC_0214

Sixth stop (on the way back home): Kaunas

Not many know that it was the capital of Lithuania during the interwar period. Today Kaunas is the largest centre of industry and a city centered around culture.

Szósty przystanek (w drodze powrotnej): Kowno

Mało kto wie, że miasto to było w dwudziestoleciu międzywojennym stolicą Litwy. Dzisiaj jest to największy ośrodek przemysłowy kraju oraz ważny ośrodek kulturowy.

DSC_0250

Posts about each city will be up soon on the blog and below you can find the exact itinerary: maybe it will inspire some of you to head to the Baltics? 🙂

Wpisy o każdym z miast pojawią się niedługo na blogu, a tymczasem poniżej możecie zobaczyć dokładną drogę: może zainspiruje niektórych z Was, by udać się do krajów bałtyckich?

 

Campervan holidays

Ever thought about renting a campervan as a holiday idea? It definitely could be your best holiday ever but you need to know how to organise the trip, what to take with you and what to expect. That’s exactly why I have decided to write this article – hope you will like it! 🙂

Czy kiedykolwiek myśleliście o wypożyczeniu kampera i udaniu się nim na wakacje? To z pewnością mogłyby być Wasze najlepsze wakacje, ale trzeba wiedzieć jak wszystko zorganizować, co ze sobą zabrać i czego się spodziewać. Właśnie dlaczego zdecydowałam napisać dzisiejszy post – mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu! 🙂 

20180721_135317

Why choose campervan holiday?

What I like the most about campervan holidays is the freedom of travelling as I want, at my pace. No rush to get to your hotel or to check out in the morning. When you get tired or when you find a nice spot to stay overnight, you just there. Also, in many countries campervan holidays can be way cheaper than renting a car and paying for accommodation – that actually was my main motivation for renting a campervan in Iceland.

Dlaczego wybrać wakacje kamperem?

To, co najbardziej lubię w wakacjach kamperem, to wolność podróżowania “po mojemu”, w moim rytmie. Nie trzeba spieszyć się, żeby w porę dotrzeć do hotelu albo żeby rano się z niego wymeldować. Gdy poczujemy się zmęczeni albo znajdziemy dobre miejsce na nocleg, wystarczy po prostu się tam zatrzymać. Poza tym w wielu krajach podróżowanie kamperem jest tańsze niż wynajem samochodu oraz płacenie za nocleg – to właśnie było głównym powodem, dla którego zdecydowałam się na wypożyczenie kampera na Islandii.

20180721_205810

How to choose the best campervan rental company?

Many car rental rules will apply to campervan rental as well – even though it is important to choose a comfortable van, safety remains the crucial aspect. Compare the offers of different rental companies and go through the information about vehicles and insurance carefully. It is also a good idea to contact the rental companies to check if they reply quickly and if the assistance is good – if something ever happens with our rented campervan we have to be sure that we can get help quickly.

Then, we should check what is included within the campervan: is there a small stove? Do we get bedsheets/duvey? This can especially be helpful when you’re travelling with carry on only.

Last but not the least: remember to check if you’ve got illimited kilometers – if not, check if the route you are planning to do matches the limit of kilometers you can drive per day.

Jak wybrać najlepsze miejsce do wypożyczenia kampera?

Szukając właściwego miejsca do wypożyczenia kampera, można zastosować wiele zasad dotyczących wyboru dobrej wypożyczalni zwykłych samochodów. Bo o ile ważne jest wybrać wygodny pojazd, to jednak priorytetem pozostaje bezpieczeństwo. Porównajcie oferty różnych firm oferujących wypożyczenie kamperów pod kątem informacji o pojazdach oraz ubezpieczeń. Warto też skontaktować się bezpośrednio z firmami, by zobaczyć, czy szybko odpisują i oferują dobrą obsługę klienta – bo jeśli coś wydarzyłoby się, gdy wypożyczymy kamper, chcemy mieć pewność, że łatwo i szybko możemy liczyć na odpowiedź na wszelkie pytania.

Następnie warto sprawdzić co dokładnie jest wliczone w cenę kampera: czy dostaniemy mały gazowy piecyk? Czy wliczone są też pościel i prześcieradła? To jest kluczowa informacja zwłaszcza dla tych, którzy podróżują tylko z bagażem podręcznym.

I jeszcze jedna kwestia do sprawdzenia: nie zapomnijcie sprawdzić, czy macie nieograniczoną ilość kilometrów do przejechania – a jeśli nie, to czy trasa, którą planujecie zmieści się w przewidzianym dziennym limicie kilometrowym.

DSC_0852

I had a small gas stove in the campervan I rented in Iceland – it was very useful!

W kamperze na Islandii miałam mały gazowy piecyk – bardzo się przydał!

Are campervans even comfortable?

The question I have been asked many times. And the answer will be, of course, “it depends”. It depends on a campervan and your expectations. If you expect a 5* hotel standard, then most likely you will be disappointed 😉 So far I have had quite decent sleep in campervans, beds are way more comfortable than they seem!

Czy kampery są wygodne?

To pytanie słyszałam wiele razy, a odpowiedź na nie brzmi, oczywiście, “to zależy”. Zależy od kampera i od Waszych oczekiwań. Jeśli ktoś spodziewa się standardu pięciogwiazdkowego hotelu, to najprawdopodobniej się rozczaruje 😉 Ja dotychczas spałam całkiem dobrze w kamperach, łóżka w rzeczywistości są dużo bardziej wygodne niż się wydają!

20180723_084326

Driving a campervan

You can drive most campervans if you have Class B Driving licence. However, many people might be afraid of driving such a vehicle. So far my experience has been quite good: I’m used to driving small cars so driving a campervan has been something new but also relatively easy and I think most experiences drivers will manage without any problems. The campervan I rented in Iceland was a Renault Kangoo, it was very easy to drive and I can definitely recommend this one.

So, who’s going o na road trip by campervan? 🙂

Prowadzenie kampera

Do kierowania większości kamperów wystarczy prawo jazdy kategorii B, ale wiele osób może bać się prowadzenia takiego pojazu. Do tej pory moje doświadczenie w tej kwestii jest całkiem dobre : jestem przyzwyczajona do prowadzenia małych samochodów, więc prowadzenie kampera było czymś nowym, ale także raczej łatwym. Myślę, że większość doświadczonych kierowców poradzi sobie bez problemów. Kamper, który wypożyczyłam na Islandii to Renault Kangoo, naprawdę łatwo się go prowadziło, więc zdecydowanie mogę go polecić.

To co, kto wybiera się na wakacje kamperem? 🙂

*******************************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

Skaftafell

During the second day of the ring road trip I stopped at Skaftafell, an area in the South of Iceland which is a part of Vatnajökull National Park. It is probably the greenest part of the country that I have seen so far – there is a natural birch wood, Bæjarstaðarskógur – but it is also surrounded by Vatnajökull, the biggest glacier in Europe.

In Skaftafell I hiked to Svartifoss (which means Black Fall in Icelandic), a picturesque waterfall with black basalt columns behind it. These columns have provided inspiration for Icelandic architects, most visibly in the Hallgrímskirkja church in Reykjavík.

Here are some pictures taken in Skaftafell.

_______________________________________________

Drugiego dnia wyprawy dookoła Islandii zatrzymałam się w Skaftafell, znanym obszarze na południu kraju, który jest częścią Parku Narodowego Vatnajökull. Jest to prawdopodobnie najbardziej zielone miejsce, które do tej pory widziałam na Islandii; jest tam naturalny brzozowy las, Bæjarstaðarskógur, ale Skaftafell jest także położony tuż przy Vatnajökull, największym lodowcu Europy.

Będąc w Skaftafell zaliczyłam górski spacer do Svartifoss, czyli Czarnego Wodospadu. Jego nazwa wywodzi się z czarnych, bazaltowych kolumn tuż za strumieniami wody. Były one inspiracją dla wielu islandzkich architektów, czego wpływ można dostrzec na przykład w kościele Hallgrímskirkja w Reykjaviku wzorowanym na Svartifoss.

Poniżej kilka zdjęć zrobionych w Skaftafell.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ring Road Trip

The Icelandic Ring Road is considered  one of the best ring road trips in the world. I had been planning on going for a trip around Iceland for a few years and last week my dream finally came true.
7 days of driving (10, as advised in the article, seem too many for this trip) around the country was truly an amazing experience: I could admire beautiful landscapes such as geysers, glaciers, volcanoes, lava fields, waterfalls, cliffs and get to know the real Iceland with its cute small towns and villages. It’s impossible to describe the whole trip and share my pictures in one post, so I’m going to write several posts about my ring road experience. This one is a generic one, I hope that after reading it you’ll understand why I was so excited about this trip.

Islandzka Droga Numer 1 wiodąca dookoła kraju jest uważana za jedną z najlepszych tras na wyprawę samochodem. Planowałam tę podróż od dobrych kilku lat, a w zeszłym tygodniu udało mi się wreszcie spełnić to marzenie.
7 dni jazdy (10, jak w cytowanym artykule, to moim zdaniem trochę za dużo) dookoła Islandii były wspaniałym przeżyciem: mogłam podziwiać gejzery, lodowce, wulkany, pola lawy, wodospady, klify oraz poznać prawdziwą Islandię i jej małe, urocze miasteczka. Nie sposób opisać całą wyprawę i zamieścić zdjęcia w jednym wpisie, dlatego niebawem napiszę bardziej szczegółowe artykuły, ten natomiast jest ogólnym i dość pobieżnym postem o całej podróży. Mam nadzieję, że uda mi się w nim podzielić wrażeniami i pokazać, że warto udać się w wyprawę dookoła tego pięknego kraju.

0x

Navigating is very easy (there’s basically only one big road in Iceland), but it’s good to plan the trip in order to see all the nice spots without rushing too much.

Trudno się zgubić jadąc dookoła Islandii, bo Ring Road 1 jest jedyną większą drogą. Warto jednak dobrze zaplanować podróż, by móc zobaczyć główne atrakcje nie spiesząc się za bardzo.

Day 1/Dzień Pierwszy

Golden Circle (Þingvellir, geysers, Gullfoss) and relax in the swimming pool in Selfoss (more active people could do the Hot River Hike instead 🙂 )

Golden Circle, czyli Þingvellir, gejzery i Gullfoss oraz relaks na basenie w miejscowości Selfoss (tu alternatywą dla aktywnych może być szlak do gorącej rzeki w Hveragerdi.

01

01a

Day 2/ Dzień Drugi

South Shore: waterfalls Seljalandsfoss and Skógarfoss, Eyjafjallajökull, Seljavallalaug pool, Sólheimajökull glacier, Vik and then driving towards the Skaftafell park by the beautiful lava fields.

Jazda wzdłuż południowego wybrzeża: wodospady Seljalandsfoss i Skógarfos, Eyjafjallajökull, basen Seljavallalaug, lodowiec Sólheimajökull, Vik, a stamtąd udaliśmy się do parku Skaftafell jadąc przez piękne pola lawy.

02

03

04

05

06

Day 3/Dzień Trzeci

Hike in Skaftafell, glaciers, Jökulsárlón and fjords in the East.

Górski spacer w Skaftafell, lodowce, Jökulsárlón i wschodnie fiordy.

07

08

Can you spot a seal in this picture? 🙂

09

Day 4/Dzień Czwarty

Beautiful waterfalls of the North and Krafla.

Spektakularne wodospady Północy oraz Krafla.

10

11

12

13

Day 5/Dzień Piąty

Geothermal areas Krafla and Hverarönd, the Myvatn lake and Akureyri.

Tereny geotermalne Krafla i Hverarönd, jezioro Myvatn i Akureyri.

15

16

17

Day 6/Dzień Szósty

Glaumbær, waterfalls Hraunfossar and Barnafossar.

Glaumbær oraz wodospady Hraunfossar i Barnafossar.

19

18

Day 7/Dzień Siódmy

Hvalfjörður and driving back to Reykjavik

Hvalfjörður i jazda z powrotem do Reykjaviku.

20

Road Trip to the Westfjords #2

I started the second day of my trip to the Westfjords in Tálknafjörður and then headed North. The plan was to drive along the fjords up to Ísafjörður and then go back to Reykjavik. I drove more than 600 km and each kilometer was a wonderful experience.

I think that the road trip to the Westfjords was one of my best adventures in Iceland. The Westfjords are so remote that it feels like the end of the world. A beautiful one though.

Below some pictures taken during the second day of the trip.

____________________________________________________________________
Drugi dzień w Fiordach Zachodnich zaczęłam w Tálknafjörður, skąd udałam się na północ do Ísafjörður drogą wiodącą wzdłuż fiordów i następnie wróciłam do Reykjaviku. Ponad 600 przejechanych kilometrów, a każdy z nich był wspaniałym doświadczeniem.

Wyprawa do Fiordów Zachodnich była jedną z moich najlepszych przygód na Islandii. Ten region jest tak odległy od wszystkiego, że wydaje się końcem świata. Przepięknym końcem świata.

Poniżej kilka zdjęć zrobionych podczas drugiego dnia wyprawy.

DSC_0304

DSC_0315

DSC_0318

DSC_0325

DSC_0333

DSC_0334

DSC_0345

DSC_0348

DSC_0351

DSC_0354

DSC_0356

DSC_0360

DSC_0364

DSC_0366

DSC_0374

DSC_0386

DSC_0394

DSC_0403

DSC_0409

DSC_0415

DSC_0423
Poniżej kilka zdjęć zrobionych podczas drugiego dnia wyprawy.

Road Trip to the Westfjords #1

The Westfjords (Vestfirðir) region is considered one of the most breathtakingly beautiful places in Iceland. The Lonely Planet guide book has rated the region as one of the Top 10 places to visit in 2011.

The Westfjords are also Iceland’s most sparsely populated area and the nature there is untouched.

Since I probably won’t get to lead a workcamp there, I decided to go on a road trip: almost 1200 km in two days in order to explore the beautiful Westfjords.
Fiordy Zachodnie (Vestfirðir) są uważane za jedno z najpiękniejszych miejsc na Islandii. Przewodnik Lonely Planet umieścił ten region na liście Top 10 miejsc, które warto odwiedzić w 2011.

Fjordy Zachodnie są także najrzadziej zaludnioną częścią Islandii, a ich natura jest niemal wolna od ingerencji człowieka.

Prawdopodobnie nie pojadę na żaden workcamp w tym miejscu, postanowiłam więc udać się tam na własną rękę: prawie 1200km do przejechania w dwa dni, by zobaczyć jak najwięcej w pięknych Vestfirðir.

01

02
I headed North and after 2-3 hours of driving got to the first fjord.

Azymut na północ i po 2-3 godzinach jazdy dotarłam do pierwszego fiordu.

03

Be careful with these birds, they really attack people! 🙂

Uwaga na te ptaki, wyglądają niepozornie, a atakują ludzi! 🙂

04

Finally got to Flókalundur by the Vatnsfjörður fjord.

Ciąg dalszy jazdy i wreszcie dotarłam do Flókalundur nad fiordem Vatnsfjörður.

05

06

07

08

And then kept on driving in the beautiful mountains.

Jazda poprzez przepiękne góry.

09

And finally I got to Látrabjarg, the westernmost point in Iceland – and indeed Europe. It is 441 m high and spans 14 km making it the island’s largest coastal cliff. It is also known because of its rich birdlife: the cliffs are home to millions of birds, including puffins. After two months and a half spent in Iceland I managed to see these cute birds!

I wreszcie dotarłam do Látrabjarg, najbardziej wysuniętego na Zachód miejsca na Islandii – i zarazem w Europie. Miejsce to jest wysokie na 441 m i rozciąga się na 14 km co czyni je największym przybrzeżnym klifem Islandii. Látrabjarg jest także znany ze względu na ptaki, które można tam spotkać: na klifach mieszka ich mnóstwo, a wśród różnych gatunków można znaleźć także maskonury. Po dwóch i pół miesiąca spędzonych na Islandii w końcu udało mi się zobaczyć te kolorowe ptaki!

10

11

12

13

14

My last stop during that day was the town of Tálknafjörður where I stayed for the night.

Moim ostatnim przystankiem tego dnia było miasteczko Tálknafjörður, gdzie spędziłam noc.

15

16