Christmas Markets hopping in Berlin

Last year I went to Leipzig, Dresden and Görlitz, two years ago I visited the beautiful Colmar and this year I headed to Berlin for a one day trip aiming mostly at Christmas Markets hopping.

W zeszłym roku pojechałam do Lipska, Drezna i Görlitz, dwa lata temu byłam w pięknym Colmar, a teraz udałam się do Berlina na jednodniową wyprawę skupioną głównie na odwiedzeniu jarmarków bożonarodzeniowych.

IMG_20191220_145910_383

When planning to move between many places in Berlin it’s a good idea to buy a day ticket: it costs 7 EUR and is valid for all the pubic transport in A and B zones until 3 am next day.

Planując jeżdżenie po Berlinie z jednego miejsca do drugiego i dalej, warto kupić bilet na cały dzień: kosztuje on 7 euro i upoważnia do przejazdu transportem publicznym w strefach A i B do 3 w nocy następnego dnia.

Charlottenburg Christmas market

Charlottenburg Christmas market was the first place where I headed in Berlin. This market is right in front of the Charlottenburg Palace which makes it one of the most beautiful setting for a Christmas market in Berlin – very often it’s called the most romantic one. 🙂 When I got there before 1 am it was almost empty but when I left an hour later it was already getting busier. In the evenings it usually gets very crowded.

Apart from mulled wine and typical German snacks you can buy there Christmas decorations and leather and wooden goods.

Jarmark Bożonarodzeniowy Charlottenburg

Jarmark Bożonarodzeniowy Charlottenburg był pierwszym miejscem, do którego się udałam po przyjeździe do Berlina. Znajduje się on tuż przed Pałacem Charlottenburg, co czyni go jednym z najpiękniej usytuowanych jarmarków w Berlinie – bywa także nazywany najromantyczniejszym 🙂 Gdy przyjechałam tam przed 13 było całkiem pusto, ale niecałą godzinę później było już dużo więcej osób. Wieczorami to miejsce jest bardzo zatłoczone.

Poza grzańcem i typowymi niemieckimi przekąskami można kupić tam też świąteczne dekoracje oraz wyroby ze skóry czy drewna.

Christmas market at the Kaiser Wilhelm Memorial Church

Not far from the Charlottenburg Christmas market there is another interesting one: around the Kaiser Wilhelm Memorial Church. It welcomes its visitors with more than 100 beautifully decorated market stands and different carousels and attractions for children. During your visit to the Christmas market, you should definitely take a look at the landmark of West Berlin: the Memorial Church. It’s really impressive, especially inside where you can admire beautiful mosaics on the ceiling.

Jarmark przy Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma

Nieopodal Jarmarku Charlottenburg znajduje się inny ciekawy targ: przy Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Na odwiedzających go czeka ponad 100 pięknie udekorowanych stoisk, a także różne karuzele i atrakcje dla dzieci. Odwiedzając ten jarmark zajrzyjcie koniecznie do ikony Zachodniego Berlina: Kościoła Pamięci. Robi on niesamowite wrażenie, zwłaszcza jego wnętrze, gdzie można podziwiać przepiękne mozaiki na suficie.

Alexanderplatz Christmas market

Alexanderplatz Christmas market is one of the most popular ones in Berlin. It is located right in the heart of the city and is a mix between market, fairground and party. You can enjoy there some music, mulled wine, food and Christmas gifts shopping. Not far from the main square there’s a skating rink and other attractions.

Jarmark na Placu Aleksandra

Świąteczny Jarmark na Placu Aleksandra jest jednym z najpopularniejszych w Berlinie. Znajduje się on w samym sercu miasta i jest to jarmarkowo-zabawowo-imprezowy mix. Gra muzyka, jest grzane wino i jedzenie, jest gdzie szukać prezentów świątecznych. Niedaleko od głównego placu jest też lodowisko i inne atrakcje.

Gendarmenmarkt Christmas Market

Christmas Market at Gendarmenmarkt is considered one of the most atmospheric in Berlin. It is beautifully located and decorated so paying the 1 EUR admission fee is definitely worth it (especially that a part of it is given to charity). The market offers its visitors a large range of handmade goods crafted by local artisans, live music and many shows.

Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Żandarmerii

Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Żandarmerii jest uznawany za jeden z najbardziej klimatycznych w Berlinie. Znajduje się on w pięknym miejscu i jest jeszcze piękniej ozdobiony, więc z pewnością warto zapłacić 1 euro za wejście (zwłaszcza, ze część wpływów z biletów wejścia jest przeznaczana na cele charytatywne). Jarmark oferuje odwiedzającym go sporą gamę rękodzieł zrobionych przez lokalnych rzemieślników, muzykę na żywo oraz liczne przedstawienia

Berlin is not all about its Christmas markets…

Every trip to Berlin means also descovering new places on the culinary map of the city. This time I finally made it to Five Elephant Coffee & Cake– even Cafe La Ruina i Raj recommended their cheesecake, and I know I can really trust them! The cheesecake was delicious and the whole place is very nice.
Before I had dinner in a small place called The Hummusapiens – just a couple of steps from the Schlesisches Tor station: nice staff, big portions and reasonable prices – I will be back!

Berlin to nie tylko jarmarki bożonarodzeniowe…

Każdy pobyt w Berlinie to także odkrywanie kolejnych ciekawych kulinarnych miejsc. Tym razem udało mi się wreszcie trafić do kawiarni Five Elephant Coffee & Cake ​- sernik tam polecali Cafe La Ruina i Raj, a im w tej w kwestii można wierzyć jak mało komu! Faktycznie był przepyszny, a lokal sam w sobie bardzo przyjemny.
Wcześniej zaliczyłam też kolację w niepozornym małym miejscu The Hummusapiens, kilka kroków od stacji Schlesisches Tor: miła obsługa, solidne porcje i rozsądne ceny – pewnie tam wrócę!

**********

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts!

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 

9 days in Taiwan: my travel plan

In my previous article I answered some of frequently asked questions about Taiwan and in this one I am sharing my travel plan. I spent in Taiwan 9 days and travelled around the island. Of course, staying there longer would have allowed me to see even more but when the trip is well planned you can see a lot in within 9 days.

poprzednim wpisie odpowiedziałam na niektóre z często zadawanych pytań na temat Tajwanu, a w dzisiejszym dzielę się moim planem podróży. Na Tajwanie spędziłam 9 dni i de facto objechałam wyspę dookoła. Oczywiście, idealnie byłoby zostać tam dłużej i zobaczyć jeszcze więcej, ale przy dobrze zaplanowanej podróży w 9 dni można zobaczyć naprawdę dużo.

DSC_0748

Day 1: Taipei

I landed in Taiwan after one hour and a half flight from Hong Kong in the early afternoon. You can easily get to Taipei city centre from the airport by Taoyuan Airport MRT and the whole journey takes less than 40 minutes. My hostel  (Taipei Taipei Hostel – I really recommend it!) was really close to Taipei Main Station so I left my backpack there and went for my first walk downtown. In comparison to super busy Hong Kong and Macau Taipei first felt a bit slower and more calm. But it’s also an Asian metropolis which bursts with 24/7 city living, there’s much to see and do there. During my first day in in Taipei I saw the Presidential Palace, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Dongmen area and in the evening headed to Ningxia Night Market.

Dzień Pierwszy: Tajpej

Wylądowałam na Tajwanie po półtoragodzinnym lodzie z Hongkongu wczesnym popołudniem. Z lotniska łatwo dostać się do centrum Tajpej Taoyuan Airport MRT – cała podróż to mniej niż 40 minut. Mój hostel Taipei Taipei Hostel– bardzo polecam!) był położony niedaleko Głównego Dworca Tajpej, więc wpadłam tam szybko zostawić mój plecak i poszłam na pierwszą przechadzkę po mieście. W porównaniu do Hongkongu i Macau, Tajpej na początku wydawało mi się nieco wolniejsze i spokojniejsze. Ale przecież to także azjatycka metropolia, która tętni życiem 24/7, jest w niej sporo do zrobienia i do zobaczenia. Pierwszego dnia w Tajpej zobaczyłam Pałac Prezydencki, Halę Pamięci Czang Kaj-szeka, okolicę Dongmen, a wieczorem udałam się do Ningxia Night Market.

Day 2: Maokong and Beitou

The next day I headed to two amazing places which are just a 30 minutes MRT ride from the centre of Taipei yet they feel like far from big city: Maokong and Beitou. Maokong is a lush hilly area is widely known as one of the most scenic spots in Taipei as well as a great place to drink locally grown tea. The best way to reach Maokong is to take the Maokong Gondola cable car up the mountain from MRT Taipei Zoo Station. Taking the cable car is experience in itself: you can enjoy the view of beautiful tea fields and the city of Taipei.

Beitou is a mountanious suburb of Taipei known for its hot springs. Beitou Park used to be one of the largest hot spring spas under Japanese rule in Taiwan and today you can find there hotels, public and private hot springs. Thermal Valley, historically one of Taiwan’s 12 Great Sites, is also a highlight: the springs there have the highest temperatures in the Datun Mountains area, giving off a sulphuric steam that rises from the surface of the pond.

Dzień drugi: Maokong i Beitou

Następnego dnia udałam się do dwóch niesamowitych miejsc, do których można dotrzeć metrem w pół godziny z centrum Tajpej, a wydawać by się mogło, że są bardzo daleko od dużych miast: Maokong and Beitou. Maokong to górzysty obszar o bujnej roślinności znany jako jeden z najbardziej malowniczych rejonów w Tajpej oraz świetne miejsce, by napić się tutejszej herbaty. Na wzgórze Maokong najlepiej dostać się kolejką kabinową Maokong Gondola ze stacji metra Tajpejskiego ZOO. Już sama przejażdżka kolejką jest nie lada doświadczeniem: rozpościera się widok na herbaciane pola i na miasto Tajpej.

Beitou to z kolei górzyste przedmieścia Tajpej słynne głównie z tamtejszych gorących źródeł. Beitou Park był jednym z największych spa z gorącymi źródłami za czasów japońskiej okupacji na Tajwanie, dzisiaj natomiast można tam znaleźć hotele i prywatne oraz publiczne łaźnie. Dolina Termalna, historycznie jedno z 12 Najwspanialnych Miejsc na Tajwanie to także atrakcja Beitou: źródła tam mają najwyższą temperaturę spośród wszystkich w rejonie Gór Datun, dzięki czemu nad stawami rozpościera się siarkowa para.

Maokong
Beitou

Day 3: Taipei 101, Elephant Mountain and trip to Hualien

On my day 3 in Taipei I finally headed to Taipei 101, 11th tallest building in the world. It used to be the tallest one from its opening (2004) until the completion of the Burj Khalifa in Dubai (2010). However, it’s not its height that impressed me the most, it’s rather the technology used in it. The super fast elevator took us to (almost) the top of the building within less than 40 secs. Also, many green solutions are applied in Taipei 101 everyday use. And when talking about the impressive technology, have to mention the tuned mass damper – a massive device suspended in the uppper part of the building. It prevents damage to the structure due to strong wind loads or earthquakes – which occur reguarly in Taiwan. The dumper is moved in opposition to the resonance frequency oscillations of the building.

Later I headed to Elephant Mountain – I think this is the most cliched place for taking photos in Taipei but it’s such a good one. All Taiwan’s capital in one picture: lush vegetation, Taipei 101, thousands of buildings on the horizon.

In the afternoon I took a train to Hualien, second city I visited in Taiwan. It’s much smaller than Taipei yet there’s much is going on: penty of colourful night markets, stands with food all over the city and many people on the streets until very late.

Dzień Trzeci: Taipei 101, Góra Słonia i wyjazd do Hualien

Trzeciego dnia mojego pobytu w Tajpej udałam się wreszcie do Taipei 101, jedenastego pod względem wysokości budynku na świecie. Był on nawet najwyższym od jego otwarcia (w 2004 r.) aż do ukończenia budowy Burj Khalifa w Dubaju (2010). To jednak nie jego wysokość zrobiła na mnie największe wrażenie, a technologia tam obecna: niesamowicie szybka winda, która w mniej niż 40 sekund zawiezie nas niemal na szczyt. Ponadto, jest też wiele ekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu budynku. Mówiąc o technologii, przede wszystkim mam jednak na myśli dynamiczny eliminator drgań, bo tak nazywa się fachowo olbrzymie “coś” zawieszone górnej części Taipei 101. Zadaniem eliminatora jest ochrona budowli przed drganiami konstrukcji, jakie mogą powodować trzęsienia ziemi czy podmuchy wiatru – a ani jednych, ani drugich na Tajwanie nie brakuje. Gdy jakaś siła zewnętrzna próbuje odchylić wieżowiec w jedną stronę, amortyzator przesuwa się w przeciwnym kierunku.

Później udałam się w kierunku Góry Słonia – prawdopodobnie najbardziej oklepanego miejsca do zdjęć w Tajpej, ale trudno mu odmówić uroku. Cała stolica Tajwanu na jednym zdjęciu: bujna roślinność, Tajpej 101, tysiące budynków na horyzoncie.

Dzień zakończyłam popołudniową jazdą pociągiem do Hualien – drugiego odwiedzonego przeze mnie miasta na Tajwanie. Hualien jest znacznie mniejszy od Tajpej, ale tętni życiem: jest sporo kolorowych nocnych targów, budek z jedzeniem na każdym kroku, a ludzie są na ulicach miasta do późna.

Taipei 101
Elephant Mountain
Hualien

Day: 4 Taroko National Park

Taroko National Park, finally! It’s one of Taiwan’s top tourist attractions. The landscape is composed of marble-walled canyons, emerald rivers and lush vegetation. No wonder why the Portuguese sailors who got to Taiwan in the 16th century called Taiwan Ilha Formosa – Beautiful Island. Just look at the below photos – amazing place!

You can enter the park for free. I took an organised excursion to go to Taroko because all the main spots aren’t in the same place so it was great to have a guide taking the group from one place to another and explaining everything about Taroko. Other option would be visiting Taroko by car or by scooter, as some of the tourists do.

Dzień Czwarty: Park Narodowy Taroko

Park Narodowy Taroko, wreszcie! To jedna z głównych atrakcji Tajwanu. Tutejszy krajobraz to marmurowe kaniony, szmaragdowa woda oraz bujna roślinność. Nic dziwnego, że gdy portugalscy żeglarze dotarli tu w XVI w., nazwali Tajwan Ilha Formosa, czyli Piękna Wyspa. Tylko spójrzcie na poniższe zdjęcia – niesamowite miejsce!

Wjazd do parku jest darmowy. Ja udałam się do Taroko w ramach zorganizowanej wycieczki, bo główne atrakcje warte odwiedzenia się są obok siebie, więc dobrze było mieć przewodnika, który prowadził grupę z jednego miejsca do innego przy okazji opowiadając o Taroko. Innym wyjściem jest wynajęcie samochodu albo skuteru i zwiedzanie parku na własną rękę, jak inni turyści.

Day 5: Kaohsiung

The day after visiting Taroko I spent the morning in Hualien and then took a plane to Kaohsiung, a city on the other side of Taiwan. While the East of Taiwan is rather rural and was barely habited beyond indigenous tribes until a bit more than a century ago, the Western coast is where many big cities and industrial centres are and fast trains zip through it at over 250 km/h. That’s why Koahsiung, second largest metropolis in Taiwan, is so much different than Hualien. After my evening stroll there I had the impression that the city is the Asian version of Berlin: there’s an art centre in abandoned warehouse sites, street art and restaurants serving dishes from all around the world.

Dzień Piąty: Kaohsiung

Dzień po wycieczce do Taroko spędziłam poranek w Hualien, a później poleciałam do Kaohsiung, miasta po drugiej stronie Tajwanu. O ile wschód Tajwanu to raczej wiejskie tereny i jeszcze niewiele ponad wiek temu mało kto – poza rdzennymi plemionami – tam mieszkał, o tyle na zachodnim wybrzeżu znajdują się duże miasta oraz ośrodki przemysłowe, a szybki pociąg przedziera się przez nie z prędkością ponad 250 km/h. To właśnie dlatego w Kaohsiung, drugim największym mieście Tajwanu, odczuwało się zupełnie inną atmosferę niż w Hualien. Po wieczornym spacerze miałam wrażenie, że Kaohsiung to azjatycka wersja Berlina: w opuszczonych magazynach powstał ośrodek sztuki, sporo tam street artu i knajpek serwujących kuchnie różnych stron świata.

Day 6: Lotus Pond and Tainan

I couldn’t leave Kaohsiung without seeing its best gem: Lotus Pond. When I got there I was impressed by how colourful the place is. The lake surrounded by many temples and pagodas was one of the most beautiful spots I have seen in Taiwan. I was sad to leave this place and maybe that’s why I didn’t enjoy that much my next stop: Tainan. After reading Lonely Planet guide about the town, my expectations were rather high but Tainan totally disappointed me: Anping District was crowded and I had the impression there were more souvenir shops than temples there and the popular Shennong street was just nice and nothing outstanding. Don’t get me wrong, Tainan isn’t ugly or a place to avoid at all costs. It’s just that after having seen many beautiful spots this one seemed nothing special. Or maybe I was getting a bit tired after almost two weeks of travelling? Either way, I was looking forward to taking the train the next day and heading back to the North of Taiwan.

Dzień Szósty: Lotus Pond i Tainan

Nie mogłam wyjechać z Kaohsiung nie zobaczywszy jego perełki: Lotus Pond. Gdy tam dotarłam, byłam pod wielkim wrażeniem, jak bardzo jest tam kolorowo. Jezioro, które otoczone jest przez wiele świątyń i pagod było jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie udało mi się zobaczyć na Tajwanie. Przykro było stamtąd wyjeżdżać i może właśnie dlatego następny przystanek trasy – Tainan – nie zachwycił mnie. Po przeczytaniu opisu miasta w przewodniku Lonely Planet, moje oczekiwanie były dość wygórowane, a tymczasem Tainan mnie rozczarował: dzielnica Anping była zatłoczona i miałam wrażenie, że więcej niż świątyń jest tam sklepów z pamiątkami, a popularna ulica Shennong była owszem, ładna, ale bez szału. Nie zrozumcie mnie źle, Tainan nie jest brzydki ani nie jest miejscem, którego trzeba unikać za wszelką cenę. Po prostu gdy zobaczyło się już wiele pięknych zakątków, ten wydawał się niczym szczególnym. A może dopadło mnie zmęczenie po prawie dwóch tygodniach podróżowania? W każdym razie nie mogłam się doczekać, by następnego dnia wsiąść w pociąg i udać się z powrotem na północ Tajwanu.

Lotus Pond
Tainan

Day 7: Jiufen

I started Day 7 of the trip with a journey on Taiwan high speed rail, train based on Japan’s Shinkansen. The journey from Tainan to Taipei (a bit more than 300 km) with few stops on the way lasted 106 minutes. Taipei wasn’t the final destination of my trip though: I took a bus to Jiufen – former mining centre and one of the most beautiful towns in Taiwan. Jiufen and the surrounding area are really picturesque: the town is nestled against the mountains, near the coast and when walking through the narrow streets beautifully lit by lanterns you can really feel the charm of the old Taiwan.

Dzień Siódmy: Jiufen

Rozpoczęłam siódmy dzień wyprawy po Tajwanie jazdą Tajwańską Szybką Koleją, wzorowanej na japońskim shinkansenie. Podróż z Tainan do Tajpej (ponad 300 km) z kilkoma przystankami po drodze zajęła 106 minut. Tajpej nie było jednak finalnym celem mojej podróży, tam tylko przesiadłam się na autobus do Jiufen – miasteczka, w którym znajdują się dawne sztolnie kopalni złota oraz które jest jednym z najpiękniejszych na Tajwanie. Zarówno Jiufen, jak i otaczająca go okolica jest wyjątkowo malownicza: miasteczko mieści się na wzgórzach, nieopodal Pacyfiku, a spacerując wąskimi uliczkami pięknie oświetlonymi lampionami można poczuć ducha Tajwanu sprzed lat.

DSC_0816

Day 8: Shifen and back to Taipei

Instead of heading directly to Taipei, I decided to go first to Shifen – another magical place in the Northern Taiwan. Originally built for transporting coal during the Japanese era, the railtrack runs through the village just metres from buildings there. It’s the only place left in Taiwan where this occurs so it became a big tourist attraction. Many people take photos on the track with a Chinese lantern with a wish written on it.
Nearby there’s a 40 m tall waterfall – one of the most beautiful places I have seen in Taiwan.

In the afternoon I finally headed to Taipei: it was great to be there again as this city was one of the highlights of the trip but unfortunately going there again meant soon I would have to leave.

Dzień ósmy: Shifen i z powrotem Tajpej

Zdecydowałam się nie wracać od razu do Tajpej, a najpierw udać się jeszcze do Shifen – kolejnego magicznego miejsca na północy Tajwanu. Tory, pierwotnie zbudowane tam w czasie japońskiej ery w celu transportu węgla, przebiegają przez sam środek wioski, tuż obok budynków – jest to jedyne takie miejsce, które ostało się na Tajwanie, stało się więc ono sporą atrakcją turystyczną. Wiele osób pozuje na torach z typowymi chińskimi lampionami, na których wypisano wcześniej życzenia.
Nieopodal Shifen znajduje się wysoki na 40 m wodospad – jedno najpiękniejszych miejsc, jakie dotychczas widziałam na Tajwanie.

Po południu przyszła pora, by wrócić wreszcie do Tajpej: z jednej strony świetnie było być tam znowu, bo właśnie stolica Tajwanu była jednym z najciekawszych miejsc wyprawy, ale z drugiej strony powrót tam oznaczał, że zbliżał się już koniec podróży.

Day 9: Wulai and last hours in Taipei

Day 9 was my very last day in Taiwan so I really wanted to make the most of it. The destination of the last small trip I planned was Wulai, place famous for its aboriginal culture. 20 minutes bus ride from Taipei took me to this village surrounded by jungle, spectacular waterfalls and river pools for swimming.

My last day in Taiwan was actually the only rainy and cold day (less than 20 degrees) during my stay there. Upon coming back to Taipei from Wulai I had my last Taiwanese dinner, last bubble tea and then headed to the airport.

Dzień Dziewiąty: Wulai i ostatnie godziny w Tajpej

Dziewiąty dzień był zarazem ostatnim dniem pobytu na Tajwanie, więc naprawdę chciałam wycisnąć z niego jak najwięcej. Wulai, miejsce znane jako ośrodek rdzennej kultury Tajwanu, było kierunkiem mojej ostatniej wyprawy. 20 minut autobusem z Tajpej i znalazłam się w wiosce otoczonej dżunglą, spektakularnymi wodospadami i miejsc na kąpiel w rzece.

Mój ostatni dzień na Tajwanie był de facto jedynym deszczowym i chłodnym (z temperaturą poniżej 20 stopni) dniem podczas całego mojego pobytu. Po powrocie z Wulai do Tajpej zjadłam ostatni tajwański posiłek, wypiłam ostatnią bubble tea i pojechałam na lotnisko.

Summary

I am really happy with the trip: the length of my stay in Taiwan, the travel plan and I managed without any problems to stick to it. I loved Taipei and all the lovely spots at its outskirts, Kaohsiung was a great discovery even though I did not expect a lot from it and of course Taroko was an amazing place to admire the nature of Ihla Formosa. Taiwanese people are very nice and helpful, although communication sometimes was quite a challenge: not everywhere people speak English and learning more than most useful Chinese expressions is not an easy task. I’m surprised that Taiwan isn’t a popular destination amongst European travellers because it has all you can potentially need in a perfect trip destination: it’s safe, not expensive, there is much to see and there’s a whole range of different activities (from hiking to tea tasting or night markets hopping – to mention just few).

You can read more about my November trip here, here, and here.

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts!

Podsumowanie

Jestem naprawdę zadowolona z tej wyprawy: z długości pobytu na Tajwanie, z planu podróży oraz tego, że udało mi się bez problemów tego planu trzymać. Bardzo spodobało mi się Tajpej i wszystkie cudne miejsca na jego obrzeżach, Kaohsiung był świetnym odkryciem, choć niewiele się po tym mieście spodziewałam. Wreszcie Taroko było niesamowitym ukoronowaniem niesamowitej natury Ihla Formosa. Tajwańczycy są bardzo mili i pomocni, chociaż komunikacja z nimi może czasem być wyzwaniem: nie wszędzie mówi się po angielsku, a dla podróżnika nauczenie się więcej niż podstawowych zwrotów po chińsku na pewno nie jest łatwym zadaniem. Dziwię się, że Tajwan nie jest popularnym kierunkiem wypraw wśród europejskich podróżników, bo jest tam praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od idealnej destynacji: jest tam bezpiecznie, niedrogo, wiele do zobaczenia, a różnorodność atrakcji i aktywności jest imponująca (od górskich wycieczek po degustacje herbaty czy chodzenie po nocnych targach – to zaledwie kilka).

Jeśli chcesz przeczytać więcej o mojej listopadowej wyprawie, to zapraszam do lektury tutaj, tutaj, oraz tutaj.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 

 

Taiwan FAQ

Taiwan is definitely not a popular tourist destination. As recently I have had the chance to visit the island, I have written this post to answer the most common questions about this Asian state.

Tajwan zdecydowanie nie jest popularnym kierunkiem turystycznym. Ponieważ niedawno udało mi się odwiedzić tę wyspę, napisałam ten post, by odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące tego azjatyckiego państwa.

IMG_20191109_231850_965

What’s the current political status of Taiwan?

This might seem an easy question but when it comes to Taiwan it is not. The status of Taiwan is complicated: basically, for for all practical purposes Taiwan is independent but China regards it as a rebel region. China doesn’t want other states to have official relations with both China and Taiwan; as a result Taiwan has formal diplomatic ties with only few countries.

Jaki jest aktualny status polityczny Tajwanu?

Mogłoby się wydawać, że to łatwe pytanie, ale gdy mowa o Tajwanie, sprawa nie jest taka prosta. Status Tajwanu jest skomplikowany: de facto Tajwan jest jak niepodległe państwo, jednak Chiny uznają je za zbuntowany region. Chiny także nie chcą, by inne kraje miały oficjalne stosunki zarówno z nimi, jak i z Tajwanem, skutek jest więc taki, że Tajwan ma dyplomatyczne stosunki z niewieloma krajami.

Is Taiwan safe?

Taiwan is safe to visit. The rates of violent crime are low by world standards, but – as always and everywhere – it’s good to remain vigilant at all times. Taiwanese people are friendly and helpful with tourists and I haven’t come accross any scams or suspicious situations which you can frequently experience in South East Asia. However, seismic activity is a real threat in Taiwan. Earthquakes and typhoons hit the island regularly. It’s important to follow Central Weather Bureau notifications and act accordingly to their recommendations.

Czy Tajwan jest bezpieczny? 

Tajwan jest bezpiecznym kierunkiem wypraw. Odsetek przestępstw jest niski w porównaniu z innymi miejscami, ale – jak zawsze i wszędzie – warto cały czas być czujnym. Tajwańczycy są dobrze nastawieni do turystów oraz są pomocni. Nie doświadczyłam żadnego oszukiwania oraz podejrzanych sytuacji, które często zdarzają się w Azji Południowo-Wschodniej. Na Tajwanie aktywność sejsmiczna może być zagrożeniem: trzęsienia ziemi i tajfuny występują regularnie. Warto śledzić informacje Głównego Biura Meteorologicznego oraz postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Do I need a visa to go to Taiwan? 

Citizens of most European countries (including Poland) are allowed a 90 day visa-free stay. You just need to make sure that your passport is valid for at least 6 months.

Czy potrzebna jest wiza, by pojechać na Tajwan?

Obywatele większości krajów europejskich (w tym Polski) są zwolnieni z obowiązku wizowego na pobyty na Tajwanie nie przekraczające 90 dni, wymagany jest jednak paszport ważny min. 6 miesięcy w momencie wjazdu.

DSC_0712

When is the best time of year to visit Taiwan?

The best time to visit Taiwan is between April and June, and between September and November. In these two periods the weather is pleasant and the tourist season isn’t at its peak. June to October is the typhoon season in Taiwan.

Kiedy najlepiej wybrać się na Tajwan?

Na Tajwan najlepiej wybrać się między kwietniem a czerwcem albo między wrześniem a listopadem. W tych dwóch okresach pogoda jest przyjemna i nie jest to szczyt sezonu turystycznego. Od czerwca do października na Tajwanie jest sezon tajfunów.

What is the population of Taiwan?

The population of Taiwan is over 23 million today. About 98% of Taiwan inhabitants are ethnically Han Chinese – the other 2% are indigenous.

Jaka jest populacja Tajwanu?

Populacja Tajwanu to w tej chwili ponad 23 miliony. Ok. 98% ludzi na tajwanie to etnicznie Chińczycy Han, natomiast pozostałe 2% to rdzenni mieszkańcy wyspy.

20191109_132542

What language is spoken in Taiwan?

Mandarin is the primary language in Taiwan and it’s spoken by the vast majority of the population. Traditional Chinese is used as the writing system. Many people speak also native languages of Taiwan.

Jaki język jest używany na Tajwanie?

Mandaryński to główny język na Tajwanie i jest on używany przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Do zapisu używane jest tradycyjne chińskie pismo. Wiele osób porozumiewa się także aborygeńskimi językami Tajwanu.

What is the dominant religion in Taiwan?

Religion in Taiwan is characterised by a considerable diversity of religious beliefs. Today, Buddhism and Taoism are the two main religions in Taiwan. Christianity and Islam play more minor roles and over 18% of the population identifies themselves as not religious.

Jaka religia dominuje na Tajwanie?

Tajwan charakteryzuje się sporą różnorodnością religii. Dzisiaj głównymi religiami są buddyzm oraz taoizm. Mniejszą rolę grają chrześcijaństwo oraz islam, a ponad 18% społeczeństwa deklaruje się jako niewierzący.

**************

If you like this article and want to read more about Taiwan, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł i chcesz przeczytać więcej o Tajwanie, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂