5 Best Spring Break Destinations

Spring might actually be my favourite season for travelling. Days get longer, weather gets better and I’m in a great mood for bigger and smaller trips. Even though in most places in Europe it might be too early to head to the beach, spring holidays can be great. In today’s post I am sharing with you my five ideas for an amazing spring break.

Wiosna to chyba moja ulubiona pora roku na podróżowanie. Dni stają się coraz dłuższe, pogoda coraz lepsza, a ja jestem w nastroju na mniejsze i większe wyprawy. Mimo że w większości miejsc w Europie jest jeszcze za wcześnie na plażowanie, to wiosenne wakacje mogą i tak być świetne. W dzisiejszym wpisie dzielę się z Wami moimi pięcioma pomysłami na wspaniały spring break.

Andalusia

Andalusia is one of the most beautiful regions in Spain. In the summertime Andalusian cities get very crowded and the temperatures can be extremely high. April and May are great months to head to the South of Spain: rain should be already gone and the weather is mostly warm and sunny. Also, accommodation, flights and car rental are also way cheaper than during the high season. You can read more about my tips for a trip to Andalusia here .

Andaluzja

Andaluzja to jeden z najpiękniejszych regionów Hiszpanii. Latem jednak andaluzyjskie miasta są bardzo zatłoczone, a temperatury wyjątkowo wysokie. Kwiecień i maj to natomiast świetny czas, by udać się na południe Hiszpanii: po deszczu nie powinno być już śladu, a pogoda zazwyczaj jest słoneczna i ciepła. Poza tym noclegi, loty oraz wypożyczenie samochodu kosztują dużo mniej niż w sezonie. Więcej pomysłów i wskazówek na podróż do Andaluzji znajdziesz tutaj .

Romania

I went to Romania last year in April and really enjoyed it: the country is rich in history and unspoiled by mass tourism. In the springtime, trees and wildflowers blossom makes Romanian cities and countryside even more picturesque. If you are thinking about heading to Romania for your spring break, have a look at my articles about Bucharest and Cluj Napoca.

Rumunia

Udałam się do Rumunii rok temu w kwietniu i bardzo mi się podobało: kraj ten może poszczycić się bogatą historią, a jednocześnie nie jest jeszcze bardzo turystyczny. Wiosną kwitnące drzewa i kwiaty sprawiają, że rumuńskie miasta i ruralne rejony są jeszcze bardziej malownicze niż zwykle. Jeśli myślisz o podróży do Rumunii, rzuć okiem na moje wpisy o Bukareszcie i Klużu Napoce.

England

According to many, spring is the most beautiful season in England. It’s the perfect season for strolling around English towns and cities, walking in its parks or even going for a hike. In more touristy places, May might be the last calm month before the summer peak and usually accommodation prices are more reasonable comparing to the summer season.  Beautiful Oxford is a city definitely a great spring break destination in England.

Anglia

Wiele osób twierdzi, że właśnie wiosna jest najpiękniejszą porą roku w Anglii. To idealna pora na przechadzki po angielskich miastach i miasteczkach, spacery po tamtejszych parkach, a nawet wycieczki w góry. W bardziej turystycznych miejscach maj często bywa ostatnim spokojnym miesiącem przed letnim szałem turystycznym, zazwyczaj więc można znaleźć nocleg w dużo korzystniejszych cenach niż w sezonie. Piękny Oksford jest zdecydowanie świetnym kierunkiem na wiosenną wyprawę.

North of Italy

Spring is also the best time to explore the beautiful cities of Northern Italy: without crowds, in a lovely and not too hot weather. Before you head for proper beach holidays in the South of the country in the summer, explore the North: amazing Turin and Milan, as well as cute towns such as Como or Bergamo.

Północne Włochy

Wiosna to też świetny czas, by odkryć piękne miasta Północy Włoch: bez tłumów i przy pięknej, acz nieupalnej pogodzie. Zanim wybierzesz się na typowe plażowanie latem na południu Italii, zaplanuj wyprawę na północ kraju wiosną: odkryj wspaniałe miasta Turyn i Mediolan, oraz mniejsze perełki: Como i Bergamo.

Poland

Polish spring is definitely something to experience: after long, grey and cold winter cities wake up, people go out, trees bloom and there is so much to do. In this season I try to make the most of my time in Poznan and also travel to different cities (maybe Wrocław or Gdansk will be your inspirations for your future trips?).

Polska

Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Polska wiosna to coś wspaniałego: po długiej, szarej i chłodnej zimie miasta budzą się do życia, ludzie coraz częściej spędzają czas na zewnątrz, drzewa kwitną i nie da się nudzić. O tej porze roku staram się jak najbardziej korzystać z mojego czasu w Poznaniu, a poza tym podróżuję po Polsce (może Wrocław albo Gdańsk będą inspiracją na Twoje przyszłe podróże?).

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

Cluj Napoca – the heart of Transylvania

003

I’m really glad that you liked my first article about the trip to Romania – it has been read almost 600 times! I guess the country is an interesting destination for you so in today’s post I’m sharing with you my impressions from another Romanian city I have visited – Cluj Napoca.

I wanted to see something more than just the capital and decided to head to the heart of the Transylvania region – the most well known part of the country. I found the atmosphere there quite different to the one in Bucharest: there are fewer tourists and expacts, the architecture is definitely more consistent than in the capital but the contrasts and diversities are present too: for example Cluj Napoca is home to a big Hungarian community (around 50 000 people!) and in many places you can find information written in Romanian as well as in Hungarian. And in some places – such as Catholic churches – only in Hungarian (Romanians are Eastern Orthodox so the vast majority of those going to Catholic churches are Hungarian).

Bardzo się cieszę, że mój pierwszy artykuł z podróży do Rumunii przypadł Wam do gustu – został on przeczytany niemal 600 razy! Wygląda na to, że ten kraj jest dla Was interesującym kierunkiem podróży, także w dzisiejszym poście chciałabym podzielić się wrażeniami z drugiego rumuńskiego miasta, które miałam okazję odwiedzić: Klużu Napoki.

Nie chciałam ograniczyć wyjazdu do Rumunii do samej stolicy, zdecydowałam więc, że wybiorę się do serca Transylwanii – najbardziej znanej części kraju. Tamtejsza atmosfera sporo różni się od tej w Bukareszcie: w Klużu Napoce jest zdecydowanie mniej turystów i ekspatów, architektura jest dużo bardziej spójna niż w stolicy, ale nie brakuje różnic i kontrastów: ot, choćby w Klużu Napoce jest spora społeczność Węgrów (ok. 50 tys.!), a w wielu miejscach w mieście znajdziemy napisy zarówno po rumuńsku, jak i po węgiersku. W niektórych miejscach – takich jak kościoły katolickie – napisy będą zaś tylko po węgiersku (Rumuni są wyznania prawosławnego, tak więc zdecydowania większość osób uczęszczających do katolickich kościołów to osoby pochodzenia węgierskiego).

An Orthodox Cathedral on the left and a Catholic church in the background on the right photo

Prawosławna katedra po lewej i katolicki kościół w tle na zdjęciu po prawej

Hungarian influences can be spotted throughout the history of Cluj Napoca: the city before 1918 was a part of the Hungarian Kingdom and later, the Austro-Hungarian Empire. That’s why Hungarian and German versions of the name of the city (Kolozsvár and Klausenburg) are still commonly used. However, the locals usually call the city simply “Cluj” – that was the name of the city until 70s, when the communist authorities decided to add “-Napoca” to the city’s name in order to emphasise its pre-Roman roots.

Węgierskie wpływy miały zresztą miejsce przez niemal całą historię miasta: Kluż Napoca był do 1918 częścią Królestwa Węgier, późniejszych Austro-Węgier. Stąd też wciąż w użyciu są węgierska i niemiecka nazwa miasta (Kolozsvár i Klausenburg), jednak lokalsi najchętniej mówią po prostu “Kluż” – tak brzmiała zresztą pełna nazwa miasta aż do lat 70., kiedy to komunistyczne władze Rumunii postanowiły dodać “-Napoka”, by podkreślić starożytno-rzymskie korzenie miejsca.

004

Cluj Napoka is way smaller than Bucharest which makes it easy to visit the city on foot. And that’s actually the best way to see as much as possible: not only the main highlights of the city but also Cluj’s hidden gems and beautiful buildings off the beaten track (I have seen lots of them!). If you get a bit tired or just want to relax, you can head to one of many parks: for example Central Park (just like in New York =) ) or Cetatuia (from the latter you can enjoy a beautiful panorama of the whole city).

Kluż Napoka jest sporo mniejszy od Bukaresztu, łatwo więc zwiedzić miasto pieszo. I jest to też pewnie najlepsze rozwiązanie, by zobaczyć jak najwięcej: w ten sposób poza głównymi atrakcjami miasta, będziemy mieli okazję zobaczyć ukryte perełki oraz piękne budynki (jest ich naprawdę wiele!) z dala od głównych szlaków turystycznych. Jeśli natomiast zapragniemy trochę odpocząć albo po prostu się zrelaksować, idealnym miejscem ku temu są liczne parki: chociażby Central Park (niemal jak w Nowym Jorku =) ) albo Cetatuia, skąd możemy podziwiać piękną panoramę całego miasta.

005006007008009010

DSC_0283

Cluj Napoca is a big academic centre: it hosts the largest  university in the country (Babeș-Bolyai University) and 1/3 of the Cluj’s population are students. No wonder there’s a street downtown which is basically full of student bars: Piezisa Street.

And one more interesting fact: Cluj Napoca ranks first among 100 larger European cities of the European Union in terms of air quality.

Kluż Napoka to duży ośrodek akademicki: właśnie tam znajduje się największy rumuński uniwersytet (Uniwersytet Babeș-Bolyai), a jedna trzecia mieszkańców miasta to studenci. Nic dziwnego, że w centrum znajdziemy ulicę, na której znajdziemy w zasadzie tylko studenckie puby: ulicę Piezisa.

I jeszcze jedna ciekawostka, w temacie ostatnio na topie w Polsce: Kluż Napoka jest na pierwszym miejscu pod względem jakości powietrza wśród 100 większych miast Unii Europejskiej.

011012013

How to get to Cluj Napoca? As this is a major Romanian city, it’s quite easy to get there. There are plenty of cheap Wizzair flights from all over Europe and other airlines fly there too. The airport is very close to the city and you can take a urban bus to the airport/from the airport to the city centre for as little as 2 RON (as of April 2018). If you’re already in Romania, you can get to Cluj from numerous cities by bus as well as by train.

Jak dostać się do Klużu? Jako że jest to jedno z większych rumuńskich miast, nie jest to trudne. Jest mnóstwo tanich lotów Wizzairem z wielu miejsc w Europie, a ponadto latają tam też inne linie (z Polski lata tam LOT z Warszawy). Lotnisko znajduje się niedaleko centrum, więc można dostać się na nie/z niego do centrum miejskim autobusem – bilet kosztuje zaledwie 2 RON (stan na kwiecień 2018). A jeśli już jesteś w Rumunii, możesz dotrzeć do Klużu także autobusem bądź pociągiem.

014015017018

016x

What I liked the most about Cluj Napoca is that the city is green, chill and you don’t get tired while visiting it (which I can’t say about Paris or London… fighting crowds and bigger distances to cover are definitely worth it but tiring at the same time). Below you can find some more photos taken in the Transylvanian city, hope they convey the atmosphere of Cluj Napoca!

To, co najbardziej urzekło mnie w Klużu Napoce, to uczucie, że to miasto jest zielone, wyluzowane, a zwiedzanie go nie jest męczące (czego nie mogę powiedzieć o Paryżu czy Londynie… na pewno warto przedzierać się przez tłumy i pokonywać większe odległości, by zobaczyć ciekawe miejsca w tych miastach, ale nie ukrywam, że jest to bardzo męczące). Poniżej trochę zdjęć z serca Transylwanii, mam nadzieję, że udało mi się w nich ująć choć odrobinę atmosfery miasta!

019x020x021x

022023024025

I have asked several Romanian friends but haven’t managed to figure out what kind of outfit is that. If you have an idea, please let me know in a comment 🙂

Spytałam kilkoro moich rumuńskich znajomych, ale niestety nie udało nam się dociec co to za strój. Jeśli Ty wiesz, napisz proszę w komentarzu 🙂

026027

************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

City of contrasts: Bucharest

If I was to describe Bucharest in the shortest possible way, I would just say that this is a city of contrasts. Contrasts present in every street, square, in the Romanian art and architecture. XIX and XX century French style buildings (often called “palaces”), massive structures from the communist era, remainings of the Brâncovenesc sites, Neo-Romanian buildings: you’ll find it all in the Romanian capital.
Bucharest – and Romania – is an interesting blend of cultures and influences. Romanian language is a Romance language but it has a lot of Slavic influences and the traditional Romanian cuisine has dishes similar to the ones we can find in the Balkans, in the rest of Eastern Europe or in Turkey.

In today’s post I’m sharing with you my photos, reflections and approach to understand this interesting city.

Jeśli miałabym jak najkrócej opisać Bukareszt, to powiedziałabym, że jest to miasto kontrastów. Kontrastów, które znajdziemy na każdej ulicy, placu, w rumuńskiej sztuce i architekturze. XIX- i XX-wieczne budynki we francuskim stylu (często zwane pałacami), olbrzymie struktury z ery komunizmu, pozostałości po stylu Brâncovenesc oraz nowo-rumuńskie budynki: to wszystko możemy znaleźć w stolicy Rumunii.
Bukareszt – jak zresztą cała Rumunia – to interesujący zlepek kultur i wpływów. Język rumuński należy do grupy języków romańskich, ale ma sporo słowiańskich naleciałości, a w rumuńskiej kuchni znajdziemy z kolei potrawy podobne do tych, które skosztować można także na Bałkanach, w pozostałych częściach Europy Wschodniej oraz w Turcji.

W dzisiejszym poście dzielę się z Wami moimi zdjęciami, refleksjami i podejściem jak zrozumieć to ciekawe miasto.

001

The city of Bucharest was first mentioned in the 15th century when it became the residence of the famous “Dracula” – Vlad III the Impaler. However, what we can see in the Romanian capital today is from more recent times. When walking through the streets of Bucharest, we can smell the history of the city: Ottoman influences, fascination by the French style, communist era and the present identity of the Romanians.

Brâncovenesc Style

Right in the middle of the Old Town there is the Stavropoleos Monastery – an example of Brâncovenesc architecture style which is a hybrid of Byzantine, Ottoman, late Renaissance, and Baroque architecture. It’s a small place but there are so many interesting details to look at!

Pierwsza zmianka o mieście Bukareszt pojawiła się w XV w., gdy zostało ono siedzibą słynnego Drakuli – Włada III Palownika. Ale to, co dzisiaj możemy zobaczyć w rumuńskiej stolicy pochodzi z mniej odległych czasów. Spacerując po ulicach Bukaresztu możemy niemal poczuć historię minionych lat: wpływy otomańskie, fascynacja francuskim stylem, erę komunizmu i teraźniejszą tożsamość Rumunów.

Styl Brâncovenesc

W samym środku Starego Miasta w Bukareszcie znajduje się klasztor Stavropoleos – przykład architektury stylu Brâncovenesc, który jest hybrydą między bizantyjską, ottomańską, późnorenesansową i barokową architekturą. To całkiem małe miejsce, ale jest w nim tyle interesujących szczegółów, na które warto zwrócić uwagę!

011

012

Micul Paris – Little Paris

Because of its Art Nouveau architecture and the atmosphere of cosmopolitan high culture in the period between the two wars, Bucharest was dubbed “Little Paris of the East”. Many buildings survived until now despite the eventful 20th century for Romania.

Micul Paris – Mały Paryż

Ze względu na architekturę w stylu Art Nouveau i kosmopolityczną atmosferę elit w dwudziestoleciu międzywojennym, Bukareszt okrzyknięto “Małym Paryżem Wschodu”. Pomimo wielu wydarzeń, które nękały Rumunię w XX w., wiele budynków zachowało się do dzisiaj.

002003004 (1)005006

Communism

Communism changed the face of Bucharest forever. Like in many other cities that have experienced communism, in the Romanian capital appeared many districts full of panel buildings. The district surrounding the Palace of the Parliament  became an alternative to the Old Town. Lonely Planet calls the Parliament building “the craziest and crassest tribute to dictatorial megalomania you’ll probably ever see” and I must admit they described it pretty well.

Komunizm

Komunizm na zawsze zmienił oblicze Bukaresztu. Jak w wielu innych miastach, które doświadczyły komunizm, w stolicy Rumunii pojawiło się wiele dzielnic z wielkopłytowymi zabytkami. Dzielnica wokół Pałacu Parlamentu stała się alternatywą dla starego miasta. Lonely Planet nazywa sam budynek parlamentu “najbardziej szalonym i rażącym hołdem dla dyktatorskiej megalomanii jaki prawdopodobnie kiedykolwiek zobaczycie” i muszę przyznać, że dość dobrze to ujęli.

007008010009

In the photo above you can see one of many contrasts present in the streets of Bucharest: on the left French style hotel and a communist panel building on the right.

Na zdjęciu powyżej możecie zobaczyć jeden z wielu kontrastów obecnych na ulicach Bukaresztu: po lewej hotel wybudowany w stylu francuskim oraz komunistyczny blok po prawej.

Bucharest nowadays

Since the fall of communism soveral buildings from the communist era have been modernised, some grey areas have been decorated with street art and new structures have appeared. There are also many abandoned and forgotten spots (very often right in the city centre) but luckily young people and different NGOs are trying to define their status and turn some of them into cultural places.

During my stay in Bucharest I joined Walkabout Free Tour. I must say the tour “Little Paris or New Berlin?” has given me a good insight into Bucharest nowadays and I would recommend this tour to everyone who wants to understand the city better because if you are just wandering on your own, the capital of Romania can seem overwhelming and chaotic.

Bukareszt dzisiaj

Po upadku komunizmu niektóre budynki z tamtej epoki zostały zmodernizowane, niektóre szare przestrzenie zostały ozdobione uliczną sztuką oraz pojawiły się nowe struktury. Jest też sporo opuszczonych i zapomnianych miejsc (bardzo często znajdują się one w samym centrum miasta), ale na szczęście młodzi ludzie i różne organizacje pozarządowe starają się, by określić ich status oraz zamienić niektóre z nich w miejsca związane z kulturą.

Podczas mojego pobytu w Bukareszcie poszłam na Walkabout Free Tour. Muszę przyznać, że tour “Little Paris or New Berlin?” dał mi dobry wgląd i zrozumienie Bukaresztu dzisiaj i poleciłabym go wszystkim, którzy chcą lepiej zrozumieć to miasto, bo samotnie spacerując po rumuńskiej stolicy może się ona wydawać przytłaczająca i chaotyczna.

014015016017DSC_1010018019

 

Below you can find some more photos taken in Bucharest, I hope you can see how interesting and inspiring the city is!

Poniżej jeszcze kilka zdjęć z Bukaresztu, mam nadzieję, że widać na nich, że stolica Rumunii to ciekawe i inspirujące miasto!

************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

020021022023024025