World Photography Day: my favourite photos

Today we’re celebrating World Photography Day and I thought it’s a good day to share some of my favourite photos here.

To me there’s something magical in taking pictures: the idea of capturing moments, emotions, places and making them immortal.

I love taking pictures but must admit that learning photography seems like a neverending journey for me: the more I learn about it, the more difficult it gets!

Below some of my favourite photos, enjoy!

***

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Fotografii, myślę więc, że to dobry moment, by zebrać i podzielić się na blogu jednymi z moich ulubionych zdjęć.

W fotografowaniu jest coś magicznego: uchwycenie chwili, emocji, miejsca, które dzięki zdjęciu staną się nieśmiertelne.

Uwielbiam robić zdjęcia, ale muszę też przyznać, że zgłębianie tajników fotografii jest dla mnie niekończącą się przygodą; im więcej się uczę, tym jest trudniej!

Poniżej niektóre z moich ulubionych zdjęć:

03

Barcelona

02

Geysir

03

Gibraltar

03

Westfjords

13

Reykjavik

06

Hverir

07

A village in central Cuba

08

Poznań

09

Edinburgh

001

Como

12

Látrabjarg

2227

Jökulsárlón

002

Dublin

02

Tangier

DSC_0962

Poznań

Gibraltar: living at the end of Europe

It’s much more difficult to write about a place where one have lived than about travelling – that’s why it took me so long to post a few lines about Gibraltar, the place I used to call home for almost a year.

***

Niełatwo jest opisać miejsce, które przez niemal rok było moim domem; znacznie prościej jest pisać relacje z podróży, stąd opóźnienie, z jakim ten post trafia na bloga.

DSC_0019

(me sitting at the Gibraltar Airport runaway // na tym zdjęciu siedzę na pasie startowym lotniska)

Gibraltar is a tiny, yet very interesting place: a British-Spanish mixture. Although officially it’s 100% British, its atmosphere is not (only) English. The Gibraltarians (there’s only 40 000 of them!) are mostly bilingual: they speak fluently English and Spanish and they tend to use many Spanish words/expressions when speaking English. They also have a unique accent when they speak the Shakespeare language.

***

Gibraltar to malutkie, acz ciekawe miejsce: wyjątkowa brytyjsko-hiszpańska mieszanka. Mimo że oficjalnie Gibraltar należy w 100% do Wielkiej Brytanii, to atmosfera tam nie jest wcale (tylko) angielska. Mieszkańcy Gibraltaru (jest ich aż 40 tysięcy!) są zazwyczaj dwujęzyczni i posługują się biegle zarówno angielskim, jak i hiszpańskim, zdarza im się też delikatnie mieszać te języki. Poza tym mają wyjątkowy, charakterystyczny dla nich akcent, gdy posługują się mową Szekspira.

DSC_0015

(Spain-Gibraltar border // granica między Hiszpanią a Gibraltarem)

The official currency of Gibraltar is the Gibraltar pound (which is pegged to the British pound at par value) but euro is accepted in basically every place, although the exchange rate is hardly ever convenient.

***

Oficjalną walutą Gibraltaru jest tamtejszy funt (którego wartość ustalona jest na równą funtowi brytyjskiemu), ale niemalże wszędzie można płacić w euro, chociaż kurs zazwyczaj nie należy do opłacalnych.

DSC_0026

Although the population of Gibraltar is just a little ofer 30 thousands, there many thousands of people of different nationalities crossing the Spanish-Gibraltarian border everyday. Gibraltar is so tiny that many people prefer to live in Spain and only come to work to – how they call it – “Gib”. Passport control usually doesn’t take long but you can easily get stuck in a queue just after entering Gibraltar because of landing or departing planes. Yes, you have read correctly. The main road intersects the airport runaway and has to be closed each time a plane lands or departs.

***

Oficjalnie 30 tysięcy osób mieszka w Gibraltarze, ale są też tysiące ludzi różnych narodowości, którzy codziennie przechodzą przez granicę. Ze względu na niewielkie terytorium Gibraltaru, popularne jest mieszkanie w Hiszpanii i codzienne udawanie się do pracy do “Gib” – jak nazywają Gibraltar tubylcy. Kontrola paszportowa na granicy przebiega zazwyczaj bardzo sprawnie, natomiast tuż po niej można utknąć w sporej kolejce, gdy trzeba przepuścić lądujący bądź wylatujący samolot. Właśnie tak! Pas startowy lotniska przecina główną drogę, za każdym więc razem, gdy zbliża się odlot bądź lądowanie, opuszczane są szlabany.

airport3

There’s a military base in Gibraltar so often you can see such planes there.

***

Na Gibraltarze znajduje się baza wojskowa, dlatego też często można podziwiać tam takie samoloty.

DSC_0024

Probably one of the first things that come to your mind when thinking about Gibraltar are apes. Yes, they are still there! And their population is growing! The Barbary macaques – cause that’s the name of the species – are the only wild monkeys in Europe.

***

Prawdopodobnie jednym z pierwszych skojarzeń, które pojawiają się w twojej głowie na hasło Gibraltar są małpy. Zgadza się, one wciąż tam są i mają się bardzo dobrze, ich populacja stale rośnie! Magoty gibraltarskie – bo tak oficjalnie się zwą – są jedynymi małpami żyjącymi w stanie wolnym w Europie.

The monkeys will spot any piece of food you have and do anything to get it. They also can be quite aggressive if you approach too much… like I did.

***

Małpy błyskawicznie zauważą jakiekolwiek jedzenie, które przy sobie mamy i zrobią wszystko, by je zdobyć. Mogą też być dość agresywne jeśli za bardzo chcemy się z nimi spoufalić… tak jak przytrafiło się to mi.

Most of the Gibraltar territory is the famous rock. Views from there are truly amazing!

***

Zdecydowana część terytorium Gibraltaru to słynna skała, widok z niej i na nią jest niesamowity!

rock 1rock 3rock2

But there other lovely places to see there as well: the Main Square, Ocean Village, the harbour.

***

Ale są też inne ładne miejsca do zobaczenia: Main Square, Ocean Village czy port.

20151203_173306DSC_0167

So, who’s up for a pint of/in Gibraltar? 🙂

***

To co, kto wybiera się na piwo Gibraltar na Gibraltarze? 🙂

20160528_150140