Trekking Paradise at the end of the world: Santo Antão

The spectacular island of Santo Antão is for many – including myself – the highlight of their stay in Cabo Verde and for some – even the main reason to go there. It is packed with canyons, gorges, lush valleys and fairytale-like villages.

Spektakularna wyspa Santo Antão jest dla wielu – w tym dla mnie – największą atrakcją pobytu na Wyspach Zielonego Przylądka, a dla niektórych – nawet głównym powodem, by w ogóle się tam wybrać. Znajdziemy tam bowiem na każdym kroku kaniony, gardziele, bujne doliny i bajkowe wioski.

20190212_160857

Most tourists get to Santo Antão by ferry from São Vicente.  There are two ferries from Mindelo to Porto Novo per day, one way costs 800 escudos (~8 EUR). From Porto Novo you can take a taxi, alguer (the option I chose – I paid 400 escudos to get to Ribeira Grande) or rent a car. I would recommend the latter one only to very experienced drivers without fear of heights as driving in Santo Antão can often be challenging.

Większość turystów dostaje się do Santo Antão promem z São Vicente. Codziennie są dwa promy z Mindelo do Porto Novo, a bilet w jedną stronę kosztuje 800 escudos (ok. 24 zł). Z Porto Novo możemy przemieszczać się dalej taksówką, alguerem (ja wybrałam tę opcję, za kurs do Ribeiry Grande zapłaciłam 400 escludos) albo wypożyczyć samochód. Tę ostatnią opcję polecam jedynie doświadczonym kierowcom bez lęku wysokości, bo jazda po Santo Antão może być nie lada wyzwaniem.

DSC_0702

During my stay in Santo Antão I stayed in Ribeira Grande situated in the northeastern part of the island. It was a good start point for treks I had planified and a cute town with some restaurants, bars and murals.

Podczas pobytu na Santo Antão zatrzymałam się w Ribeirze Grande położonej w północno-wschodniej części wyspy. Jest to dobra baza do wędówek, które zaplanowałam, a także sympatyczne miasteczko z kilkoma knajpkami, barami i muralami.

 

My first trek was to the idyllic village of Fontainhas – one of the villages with the most beautiful view in the world according to the National Geographic – and then back with a stop in Ponta do Sol. I first visited Fontainhas and then crossed the mountain towards another small village – Corvo. The view from there was truly amazing and the place looked like the end of the world.

Pierwsza wyprawa była w kierunku idyllicznej wioski Fontainhas – jednej z najpiękniej położonych na świecie według National Geographic – a później z powrotem z przystankiem w Ponta do Sol. Najpierw przechadzałam się po Fontainhas, a później udałam się na drugą stronę góry, do kolejnej małej wioski – Corvo. Widok stamtąd był naprawdę niesamowity, a całe miejsce przypominało istny koniec świata.

DSC_0609 - CopyDSC_0586

Then I walked back to Ribeira Grande with a stop in Ponta do Sol. The name of the town means “Point of the Sun” – that’s because it’s located on a flat piece of land that protrudes from the mountains where clouds do not stay and usually it’s always sunny there. Ponta do Sol is also the northernmost city on the island of Santo Antão and Cape Verde.

Później udałam się z powrotem do Ribeiry Grande z przerwą w Ponta do Sol. Nazwa tego miasteczka oznacza dosłownie “słoneczny punkt”, bo znajduje się ono na płaskim kawałku ziemi, który wystaje między górami, gdzie nie zatrzymują się chmury, więc jest zazwyczaj słonecznie. Ponta do Sol to także najbardziej wysunięte na północ miasto Santo Antão oraz Wysp Zielonego Przylądka.

Later on that day I walked a bit in Ribeira da Torre and then chilled with a glass of ponch made with the local grogue. The next day I did the best trek in the island – the one from Cova crater throught the Paúl Valley. I did it with a local guide – Edson from Lima Tours who planified the whole trek including getting a taxi to the crater. He also answered my questions about Cabo Verde and told me a lot about the country and especially about Santo Antão.

Później tego samego dnia  udałam się wgłąb Ribeiry da Torre, a później odpoczywałam sącząc tamtejszy poncz przyrządzony na bazie lokalnego alkoholu – grogu. Na następny dzień była zaplanowana najciekawsza wędrówka na wyspie – od krateru Cova w dół poprzez dolinę Paúl. Wycieczkę odbyłam wraz z przewodnikiem z Santo Antão – Edsonem z Lima Tours, który zorganizował całość, łącznie z transportem do krateru, a w trakcie trekkingu opowiadał mi o Santo Antão i Wyspach Zielonego Przylądka i odpowiadał na moje pytania.

DSC_0690

The trek started at an old crater at 1,100 meters altitude. The trail led us out of the crater which the only ascending inclination of the entire hike, until you reach the crater’s edge. From here you’ll get an unforgettable view: whole impressive valley and the sea at the end of it – around 10 kilometers away.  Paúl valley is an extremely picturesque place as it is the greenest valley among all the islands of Cape Verde. It is dedicated primarily to agriculture and when trekking through the valley I could see mangoes, bananas, sugarcane and coffee plantations (and actually even bought some fresh coffee at one!).

Piesza wycieczka zaczęła się przy kraterze o wysokości ok. 1100 metrów. Droga wiodła nas na zewnątrz aż do krawędzi – był to jedyny moment, w którym trzeba było iść pod górę. Widok stamtąd był naprawdę niezapomniany: na całą niesamowitą dolinę i morze (w odległości ok. 10 km) w tle). Dolina Paúl jest bardzo malownicza, bo jest to najbardziej zielone miejsce w całej Republice Zielonego Przylądka. Ludzie tam zajmują się głównie rolnictwem, dlatego też po drodze można zobaczyć plantacje mango, bananów, trzciny cukrowej i kawy (w jednej z nich można było kupić świeżą kawę – oczywiście skorzystałam z tej okazji 🙂 ).

IMG_20190217_082428_450

DSC_0719

During the hike it’s also possible to stop at one of the local distilleries producing grogue. The trek continues until the town of Cidade das Pombas – lovely place right at the seaside, perfect for a well deserved post-trek beer/coffee.

Podczas wycieczki można także zajrzeć do jednej z lokalnych destylowni produkujących grog. Szlak wędrówki prowadzi natomiast aż do miasteczka Cidade das Pombas, urokliwego miejsca nad oceanem – idealnego na zasłużone piwo/kawę po trekkingu.

DSC_0658

My stay in Santo Antão wasn’t very long but was quite intense. Some people spend even a couple of weeks in the island in order to explore all the trekking routes there. I can definitely understand that as Santo Antão is an incredible place – most likely the most beautiful island you’ll find in Cabo Verde.

Mój pobyt na Santo Antão nie był długi, ale był dość intensywny. Niektórzy spędzają na tej wyspie aż parę tygodni, by odkryć wszystkie możliwe szlaki. Wcale mnie to nie dziwi, bo Santo Antão to niesamowite miejsce – to najprawdopodobniej najpiękniejsza wyspa Republiki Zielonego Przylądka.

DSC_0675

You can read more about Cabo Verde here and follow my fanpage and my Instagram account for more posts coming soon 🙂

Możesz przeczytać więcej o Wyspach Zielonego Przylądka tutaj oraz śledzić mój fanpage oraz konto na Instagramie, by być na bieżąco z nowymi postami 🙂 

All you need to know about Cabo Verde

I just got back from a trip to Cape Verde. Over the upcoming weeks a few post about the country will appear on my blog. I am starting with a general one as Cape Verde is often a mystery country for many people. Today I am sharing with you some interesting info – not only for these heading to Cape Verde soon 🙂

Właśnie wróciłam z podróży do Republiki Zielonego Przylądka. Przez najbliższe tygodnie będę publikować tutaj różne wpisy o wyspach, zacznę natomiast od ogólnego, bo Wyspy Zielonego Przylądka dla wielu są dość nieznanym miejscem. Dzisiaj dzielę się z Wami ciekawymi informacjami o tym kraju – nie tylko dla tych, którzy niebawem się tam wybierają 🙂 

DSC_0344

About Cape Verde

The Cape Verdean is a volcanic archipelago  in the Atlantic Ocean off the northwestern coast of Africa, about 600 km west of Senegal. First discovered in the 15th century, used to be an overseas department of Portugal and gained independence in 1975.

Cape Verde (2007) is the only second country after Botswana (1994) to have graduated from the United Nations’ list of Least Developed Countries.

O Republice Zielonego Przylądka

Wyspy Zielonego Przylądka to wulkaniczny archipelag położony na północny zachód of Afryki, ok. 600 kilometrów od Senegalu. Odkryty w XV w., był kiedyś zamorskim terytorium Portugalii oraz uzyskał niepodległość w 1975.

Republika Zielonego Przylądka (2007) jest jednym z dwóch państw (obok Botswany – 1994), które jako jedyne do tej pory wykreślono z Listy Państw Słabo Rozwiniętych ONZ.

DSC_0690

Is it really green? 

Not really. The name Cabo Verde stems from the nearby Cap-Vert, on the Senegalese coast (verde is Portuguese for “green”).

Czy naprawdę te wyspy są zielone?

Niezbyt. Nazwa państwa – Cabo Verde – pochodzi od znajdującego się na wschód od wysp Przylądka Zielonego (verde to po portugalsku “zielony”).

DSC_0799

Do I need a visa to go there?

Since 2019 visitors from the European Union do not require visa to enter Capo Verde. However, they have to pay an entry fee (Airport Security Tax) of 3400 escudos (31 EUR) on line or at the airport upon arrival.

Czy potrzebuję wizę?

Od 2019 r. Republika Zielonego Przylądka zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli UE. Wprowadziła jednak obowiązkowy podatek lotniskowy (Airport Security Tax) w wysokości 3400 escudos (31 EUR), który można opłacić online lub na lotnisku po przylocie.

DSC_0451

What language is spoken in Cabo Verde? 

The official language of Cabo Verde is Portuguese, whereas Cape Verdean Creole –  Portuguese-based creole is most commonly spoken language there. Many Cabo Verdeans speak also very good English and French.

W jakim języku mówi się na Wyspach Zielonego Przylądka?

Oficjalnym językiem Republiki Zielonego Przylądka jest portugalski, natomiast najbardziej używany na co dzień jest język kreolski Wysp Zielonego Przylądka. Ponadto wielu Kabowerdeńczyków bardzo dobrze porozumiewa się po angielsku i francusku.

When to go?

The answer to this question depends on what you want to do in Cabo Verde. The best time for surfing is between December and April and turtle-watching season is from June to October. August, September and October are so called rainy season, the temperatures are also very high then.

I went to Cabo Verde in the first half of February and most of the time day temperature was between 24 and 27 degrees: perfect for trekking and chilling at the beach when not windy.

DSC_0487

Kiedy się tam udać? 

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co planujesz robić na Wyspach Zielonego Przylądka. Najlepszy czas na surfowanie rozpoczyna się w grudniu i kończy w kwietniu, natomiast okres, w którym możemy zobaczyć żółwie trwa od czerwca do października. Sierpień, wrzesień i październik to tak zwana deszczowa pora, gdy temperatury są bardzo wysokie.

Ja udałam się na Wyspy Zielonego Przylądka w pierwszej połowie lutego i przez większość pobytu temperatury w trakcie dnia oscylowały między 24 a 27 stopniami: idealna więc pogoda na piesze wycieczki, a także na relaks na plaży, o ile nie wiał zbyt mocny  wiatr.

DSC_0667

What is Macaronesia?

Macaronesia (not Micronesia! 🙂 ) is a collection of four archipelagos in the North Atlantic Ocean off the coast of the continents of Europe and Africa: Azores, Madeira (also including the Selvagens Islands), Canary Islands and Cape Verde.

Czym jest Makaronezja? 

Makaronezja (nie mylić z Makronezją! 🙂 ) to  zbiorcza nazwa czterech archipelagów położonych na północno-wschodnim Atlantyku przy wybrzeżach Europy i Afryki. W ich skład wchodzą: Azory, Madera (wraz z Wyspami Selvagens), Wyspy Kanaryjskie oraz Wyspy Zielonego Przylądka.

Stay tuned as more articles about Cabo Verde will be up soon! You can like my fanpage for more posts and my instagram for more photos 🙂

Bądźcie czujni: niebawem na blogu pojawi się więcej artykułów o Wyspach Zielonego Przylądka! Możecie polubić mój fanpage, by przeczytać więcej postów oraz śledzić mnie na instagramie, by zobaczyć więcej zdjęć z moich podróży 🙂

DSC_0864