Ischia – Capri’s lesser known neighbour

I’m sure all of you have heard of Capri – an island located in Bay of Naples, famed for its rugged landscape, upscale hotels and luxury shopping. Not many know (or have been to) Capri’s neighbour: Ischia, which is more affordable and well worth the trip.

Jestem pewna, że wszyscy słyszeliście o Capri – wyspie położonej w Zatoce Neapolitańskiej, słynącej z wyrazistego krajobrazu, ekskluzywnych hoteli i luksusowych sklepów. Niewielu natomiast kojarzy (bądź było) sąsiadkę Capri: Ischię, która jest dużo tańsza i warta poznania.

Ischia is a volcanic island which is home to over 100 thermal springs, nice beaches, and picturesque landscapes and villages. You can get there by ferry from Naples. The island itself isn’t big (its area is a bit more than 45km²) and is very well served by buses that run frequently (I know, that’s not always the case in Italy 🙂 ) or you can rent a scooter to move around it. You can easily visit the main spots within 2 or 3 days.

Ischia to wulkaniczna wyspa, na której znajdziemy ponad 100 termalnych źródeł, ładne plaże i urokliwe krajobrazy i wioski. Można dotrzeć tam promem z Neapolu. Sama wyspa nie jest duża (jej powierzchnia to trochę ponad 45km²) i łatwo poruszać się na niej często jeżdżącymi autobusami (wiem, nie zawsze we Włoszech można na to liczyć 🙂 ) bądź wynajętym skuterem. Spokojnie w 2 czy 3 dni można zobaczyć największe atrakcje Ischii.

The most interesting place to see is definitely Aragonese Castle. It’s a medieval caste on a rocky islet that connects to the Ischia by a causeway. ts current name originates from the dynasty that most influenced the characteristic appearance of the island. The caste looks spectacular and it’s well worth a visit. In order to get there you can get a bus from Ischia Porto or just walk there from the port (it will take around 30 minutes).

Niewątpliwie najciekawszym wartym zobaczenia miejscem jest Zamek Aragoński. To średniowieczny zamek położony na skalistej wysepce, którą z Ischią łączy grobla. Jego aktualna nazwa pochodzi od dynastii, która najbardziej wpłynęła na charakterystyczny wygląd miejsca. Zamek wygląda spektakularnie i jest wart wycieczki. Można się do niego dostać autobusem z Ischia Porto albo po prostu spacerem z portu (zajmie to ok. 30 minut).

If you are into visiting new places, you can also see Forio’s historic centre. Otherwise you can head to one of many island’s thermal spas. The most popular ones are Negombo and Poseidon – both are about 30 minutes from the port. You can also enjoy Ischia’s beaches: sandy Citara (just outside of Forio town) or San Montano Bay (near Lacco Ameno) or small, rocky bays with fumaroles: Le Fumarole beach where hot vapours escape from the volcanic basin below or tiny Baia di Sorgeto.

Jeśli lubisz zwiedzać, to z pewnością warto zobaczyć starą część Forio. W przeciwnym razie udaj się do jednego z wielu spa termalnych na wyspie. Najpopularniejsze to Negombo i Poseidon – oba są ok. 30 minut jazdy z portu. Można też relaksować się na plażach Ischii: piaszczystych Citarze (tuż obok Forio) czy w zatoce San Montano (nieopodal Lacco Ameno) albo mniejszych, kamienistych z fumarolami: na plaży Le Fumarole, gdzie gorąca para wodna unosi się znad wulkanicznego podłoża albo na niewielkiej Baia di Sorgeto.

Where should you stay in Ischia? Well, there are many hotels in different places all over the island. If you want to explore Ischia’s vibrant areas and nightlife, the Eastern and Northern parts of the island will be the best for you. I wanted a rather calm area to chill after busy days in Rome and Naples so I chose Hotel Punto Azzurro in the Western part – a super peaceful place with a swimming pool, terrace and beautiful views.

Gdzie warto nocować na Ischii? Baza hotelowa jest spora na całej wyspie. Jeśli zależy Ci na żywym miejscu oraz nocnym życiu, to najlepiej wybrać wschodnią bądź północną część wyspy. Mnie zależało na raczej spokojnym miejscu, w którym odetchnę po intensywnym pobycie w Rzymie i Neapolu, więc wybrałam Hotel Punto Azzurro w zachodniej części wyspy – to bardzo spokojne miejsce z basenem, tarasem i pięknymi widokami.

And few more snaps from Ischia 🙂

I jeszcze parę ujęć z Ischii 🙂

Perfect Mediterranean summer holiday spot: Sorrento

This month I have spent a week in Italy and Sorrento was one of its main highlights. That’s why the first post about this trip to Italy will be about this cute town which overlooks the Bay of Naples.

W tym miesiącu spędziłam tydzień we Włoszech, a pobyt w Sorrento był jednym z najfajniejszych momentów, dlatego pierwszy post o tej podroży do Włoch będzie dedykowany własnie temu uroczemu miasteczku nad Zatoka Neapolitańską.

Sorrento is a well-known tourist destination, althought I think it attracts less tourists than the famous towns on the other side of the Sorrentine Peninsula: Amalfi and Positano. It can be easily reached from Naples (by the Circumvesuviana rail line), and ferries and hydrofoils connect Sorrento to Capri, Ischia, Amalfi, and Positano. Sorrento is quite small so it’s a great destination for a weekend trip but I wouldn’t spend there more than two or three days. Amongst main sights are Piazza Tasso (named after Torquato Tasso, a famous Italian poet of the 16th century who was born in Sorrento), main port, Via San Cesareo, and Roman ruins at the Punta del Capo.

Sorrento jest znanym kierunkiem turystycznym, chociaż mam wrażenie, że jest tam mniej turystów niż w słynnych miasteczkach po drugiej stronie Półwyspu Sorrentyńskiego: Amalfi czy Positano. Łatwo dostać się tam z Neapolu (koleją Circumvesuviana), a promy i wodoloty łączą Sorrento z Capri, Ischią, Amalfi i Positano. Sorrento jest dość małe, więc to dobre miejsce na weekend, ale nie spędziłabym tam więcej niż dwa albo trzy dni. Pośród najważniejszych miejsc do zobaczenia jest Plac Tasso (nazwany nazwiskiem Torquata Tassa, słynnego włoskiego szesnastowiecznego poety, który urodził się właśnie w Sorrento), główny port, Via San Cesareo oraz ruiny z czasów rzymskich w Punta del Capo.

Mimo że Sorrento leży nad morzem, jest tam niewiele plaż, a większość z nich jest prywatna (i droga). Ceny miejsca na prywatnej plaży zaczynają się od 15 euro dziennie. Nieopodal Sorrento jest jednak niesamowite miejsce, gdzie można popływać i miło spędzić czas (choć zdecydowanie jest lepsze na chwilkę niż na całodzienny pobyt): Bagni della Regina Giovanna. Można dostać się tam autobusem albo pieszo (jak ja) – zajmie to ok. 40 minut. To nie jest stricte plaża, a ukryta naturalna zatoczka, która wygląda naprawdę pięknie. Woda jest tam ciepła, więc to idealne miejsce na kąpiel!

Sorrento is known for its delicious lemon species called – surprise surprise – Sorrento lemons 🙂 Grown on the steep, rocky slopes of the Sorrento Peninsula, these unique lemons flower up to 4 times a year, allowing for a constant harvest. They are quite large and very juicy. Around 60% of all Sorrento Lemons harvested in Italy are used to produce Limoncello which is something you definitely have to taste when in Sorrento.

Sorrento słynie ze swojej pysznej odmiany cytryn zwanej – cóż na niespodzianka – cytryny Sorrento 🙂 Porastają one na stromych, skalistych zboczach Półwyspu Sorrentyńskiego i są tak wyjątkowe, że kwitną do 4 razy rocznie, co pozwala na zbieranie ich przez cały rok. Są spore i bardzo soczyste. Około 60% cytryn Sorrento zebranych we Włoszech jest wykorzystywanych do produkcji Limoncello – trunku, którego trzeba skosztować będąc w Sorrento.

There are many hotels in Sorrento but it’s good to book something in advance if you are going there during a summer weekend as this is a very popular destination – especially for Italians – for a weekend getaway. I stayed in Hotel Mignon in Via Sersale: the hotel was nice and cosy and very centrally located.

W Sorrento jest wiele hoteli, ale warto zarezerwować nocleg wcześniej, jeśli wybierasz się tam w letni weekend, bo Sorrento to popularny kierunek – przede wszystkim dla Włochów – na weekendowy wypad. Nocowałam w Hotelu Mignon przy Via Sersale: hotel był ładny i przytulny, a przede wszystkim centralnie położony.

Sorrento is a great destination for a couple of days of chill, sun, and good food. You can get there in one hour from Naples (by fastest trains) yet time seems to go much, much slower than in the capital of Campania.

Sorrento jest świetnym miejscem na parę dni relaksu, słońca i dobrego jedzenia. Choć dostaniemy się tam w zaledwie godzinę z Neapolu (najszybszymi pociągami), czas płynie tam dużo, dużo wolniej niż w stolicy Kampanii.