Taiwan FAQ

Taiwan is definitely not a popular tourist destination. As recently I have had the chance to visit the island, I have written this post to answer the most common questions about this Asian state.

Tajwan zdecydowanie nie jest popularnym kierunkiem turystycznym. Ponieważ niedawno udało mi się odwiedzić tę wyspę, napisałam ten post, by odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące tego azjatyckiego państwa.

IMG_20191109_231850_965

What’s the current political status of Taiwan?

This might seem an easy question but when it comes to Taiwan it is not. The status of Taiwan is complicated: basically, for for all practical purposes Taiwan is independent but China regards it as a rebel region. China doesn’t want other states to have official relations with both China and Taiwan; as a result Taiwan has formal diplomatic ties with only few countries.

Jaki jest aktualny status polityczny Tajwanu?

Mogłoby się wydawać, że to łatwe pytanie, ale gdy mowa o Tajwanie, sprawa nie jest taka prosta. Status Tajwanu jest skomplikowany: de facto Tajwan jest jak niepodległe państwo, jednak Chiny uznają je za zbuntowany region. Chiny także nie chcą, by inne kraje miały oficjalne stosunki zarówno z nimi, jak i z Tajwanem, skutek jest więc taki, że Tajwan ma dyplomatyczne stosunki z niewieloma krajami.

Is Taiwan safe?

Taiwan is safe to visit. The rates of violent crime are low by world standards, but – as always and everywhere – it’s good to remain vigilant at all times. Taiwanese people are friendly and helpful with tourists and I haven’t come accross any scams or suspicious situations which you can frequently experience in South East Asia. However, seismic activity is a real threat in Taiwan. Earthquakes and typhoons hit the island regularly. It’s important to follow Central Weather Bureau notifications and act accordingly to their recommendations.

Czy Tajwan jest bezpieczny? 

Tajwan jest bezpiecznym kierunkiem wypraw. Odsetek przestępstw jest niski w porównaniu z innymi miejscami, ale – jak zawsze i wszędzie – warto cały czas być czujnym. Tajwańczycy są dobrze nastawieni do turystów oraz są pomocni. Nie doświadczyłam żadnego oszukiwania oraz podejrzanych sytuacji, które często zdarzają się w Azji Południowo-Wschodniej. Na Tajwanie aktywność sejsmiczna może być zagrożeniem: trzęsienia ziemi i tajfuny występują regularnie. Warto śledzić informacje Głównego Biura Meteorologicznego oraz postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Do I need a visa to go to Taiwan? 

Citizens of most European countries (including Poland) are allowed a 90 day visa-free stay. You just need to make sure that your passport is valid for at least 6 months.

Czy potrzebna jest wiza, by pojechać na Tajwan?

Obywatele większości krajów europejskich (w tym Polski) są zwolnieni z obowiązku wizowego na pobyty na Tajwanie nie przekraczające 90 dni, wymagany jest jednak paszport ważny min. 6 miesięcy w momencie wjazdu.

DSC_0712

When is the best time of year to visit Taiwan?

The best time to visit Taiwan is between April and June, and between September and November. In these two periods the weather is pleasant and the tourist season isn’t at its peak. June to October is the typhoon season in Taiwan.

Kiedy najlepiej wybrać się na Tajwan?

Na Tajwan najlepiej wybrać się między kwietniem a czerwcem albo między wrześniem a listopadem. W tych dwóch okresach pogoda jest przyjemna i nie jest to szczyt sezonu turystycznego. Od czerwca do października na Tajwanie jest sezon tajfunów.

What is the population of Taiwan?

The population of Taiwan is over 23 million today. About 98% of Taiwan inhabitants are ethnically Han Chinese – the other 2% are indigenous.

Jaka jest populacja Tajwanu?

Populacja Tajwanu to w tej chwili ponad 23 miliony. Ok. 98% ludzi na tajwanie to etnicznie Chińczycy Han, natomiast pozostałe 2% to rdzenni mieszkańcy wyspy.

20191109_132542

What language is spoken in Taiwan?

Mandarin is the primary language in Taiwan and it’s spoken by the vast majority of the population. Traditional Chinese is used as the writing system. Many people speak also native languages of Taiwan.

Jaki język jest używany na Tajwanie?

Mandaryński to główny język na Tajwanie i jest on używany przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Do zapisu używane jest tradycyjne chińskie pismo. Wiele osób porozumiewa się także aborygeńskimi językami Tajwanu.

What is the dominant religion in Taiwan?

Religion in Taiwan is characterised by a considerable diversity of religious beliefs. Today, Buddhism and Taoism are the two main religions in Taiwan. Christianity and Islam play more minor roles and over 18% of the population identifies themselves as not religious.

Jaka religia dominuje na Tajwanie?

Tajwan charakteryzuje się sporą różnorodnością religii. Dzisiaj głównymi religiami są buddyzm oraz taoizm. Mniejszą rolę grają chrześcijaństwo oraz islam, a ponad 18% społeczeństwa deklaruje się jako niewierzący.

**************

If you like this article and want to read more about Taiwan, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł i chcesz przeczytać więcej o Tajwanie, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

One thought on “Taiwan FAQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s