Amazing Laos: Bolaven Plateau

Bolaven Plateau is the least touristy and the most authentic place I have seen during my trip to Asia. The nature there is unspoiled, people friendly, coffee fresh and tasty… Sounds like paradise? Have a look at my article and photos taken in the idyllic Bolaven Plateau 🙂

Bolaven Plateau to najmiej turystyczne i zarazem najbardziej autentyczne miejsce, do którego miałam okazję dotrzeć podczas podróży do Azji. Natura tam jest nieskażona, ludzie przyjaźni, a kawa świeża i pyszna… Brzmi jak raj? Przeczytajcie, co napisałam o sielankowym Bolaven Plateau 🙂

DSC_1115

During my first days in Laos I stayed in Pakse, in the Southern part of the country. The town isn’t the most interesting place in Asia but it is the gateway to many beautiful spots. It’s very close to Bolaven Plateau, a truly amazing region. Close to the Thai, Cambodian and Vietnamese borders, with an altitude of 1,000 to 1,300 meters, the area has a relatively cool climate and high rainfall.

The place isn’t very touristy (yet?) but there are few companies and hotels organising trips there. The other option is renting a motorbike (which is a very popular mean of transport in South-East Asia) and exploring the region on your own.

What is so special about Bolaven Plateau and what you should see there when visiting Laos?

Pierwsze dni w Laosie spędziłam w Pakse na południu kraju. Miasto to samo w sobie nie ma wiele do zaoferowania, ale jest bramą do wielu pięknych miejsc. Leży ono niedaleko cudownego regionu Bolaven Plateau. Rejon ten rozciąga się nieopodal granic z Tajlandią, Kambodżą i Wietnamem, na wysokości 1000-1300 mnpm i jest znany z raczej chłodnego klimatu i obfitych opadów.

Miejsce to nie jest (jeszcze?) turystyczne, ale w Pakse można znaleźć kilka firm bądź hoteli, które organizują wyprawy do Bolaven Plateau. Alternatywą może być wypożyczenie motoru (który jest bardzo popularnym środkiem transportu w południowo-wschodniej Azji) i samodzielne odkrywanie okolicy.

Co jest zatem tak szczególne w Bolaven Plateau i co koniecznie trzeba zobaczyć będąc tam?

010203

Tad Fane twin falls thunder over 100 metres down the steep cliffs into a gorge which makes them one of the most spectacular waterfalls in Laos. The surroundings are amazing too: the scenic rainforest spot is part of a big national park where many wild animals live. The place is very quiet, you can hear the water falling down and birds singing.

Bliźniacze wodospady Tad Fane liczą ponad 100 m wysokości i spadają wzdłuż klifów do rzecznej gardzieli, co czyni je jednymi z najbardziej spektakularnych w Laosie. Okolice wodospadów są równie wspaniałe: to miejsce w lesie deszczowym jest częścią wielkiego parku narodowego, w którym żyje wiele dzikich zwierząt. Przy Tad Fane najbardziej zachwyciła mnie kompletna cisza – jedyne co słychać to odgłosy spadającej wody i śpiew ptaków.

0405060708

Bolaven Plateau is also famous for its high grade coffee. The French started planting it in the early 20th century as a way of making this corner of their empire profitable. Today, despite the ravages of war and economic deprivation throughout Laos, the Bolaven landscape is still covered with plantations. You can visit many of the Lao organic coffee farms, see how the coffee plantation looks like and, of course, enjoy a cup of fresh brew. I must admit that the coffee plantations areas look really great and is one of the most beautiful landscapes you can see in the Southern Laos.

Bolaven Plateau słynie także z najwyższej jakości kawy. Francuzi zaczęli uprawiać ją na początku XX w. jako sposób na czerpanie dochodów z tej części imperium. Dzisiaj, pomimo wojen i problemów ekonomicznych, które nawiedziły Laos, krajobraz Bolaven Plateau wciąż jest pełen kawowych plantacji. Można odwiedzić wiele z nich, zobaczyć jak wygląda plantacja od środka oraz, oczywiście, spróbować świeżo przygotowanego trunku. Muszę przyznać, że okolice kawowych plantacji wyglądają niesamowicie i moim zdaniem są jednymi z piękniejszych krajobrazów, które można podziwiać na południu Laosu.

0910111314DSC_1012

As the area is rural and unspoiled, Bolaven Plateau is also home to a number of Lao ethnic villages. Amongst different tribes there is the Alak tribe which is known for an interesting tradition: its members build their own coffin while alive. The coffin is then placed somewhere in the village until the moment the person dies – then their relatives put them in that coffin.

Bolaven ethnic villages are also extremely picturesque: the colours, buildings and – most importantly – people make it a unique place.

Jako że Bolaven Plateau to region ruralny i wciąż nieskażony, jest w nim wiele etnicznych laotańskich wiosek. Pośród różnych plemion, które tam żyją jest też plemię Alak słynące z osobliwej tradycji: jego członkowie za życia budują sobie trumnę. Gotowa trumna leży później gdzieś w wiosce do momentu śmierci – wtedy bliscy kładą zmarłego do zbudowanej przez niego trumny.

Etniczne wioski w Bolaven są też wyjątkowo malownicze: ich kolory, zabudowa oraz – przede wszystkim – ludzie czynią je wyjątkowymi miejscami.

DSC_1108

15161718

Tad Lo is a village with three waterfalls: Tad Suong, Tad Lo and Tad Hang. Most of the local community is built up around this area. It’s a perfect place to relax as the atmosphere is full of serenity. In Tad Lo you can swim, fish or enjoy a meal in one of the village’s bars.

Tad Lo to wioska zbudowana wokół trzech wodospadów: Tad Suong, Tad Lo oraz Tad Hang. To idealne miejsce na relaks, a atmosfera jest wyjątkowo spokojna. W Tad Lo można popływać, łowić ryby oraz zjeść coś w jednym z tutejszych barów.

19

Lan Xang was the name of the Leo Empire between 1354 and 1707. It can be translated as “The kingdom of a Million Elephants”. I didn’t see a million, have managed to see two of them though 🙂

Imperium Laotańskie w latach 1354-1707 nazywało się Lan Xang, co można przetłumaczyć jako “Królestwo Miliona Słoni”. Cóż, nie widziałam miliona, udało mi się zobaczyć przynajmniej dwa 🙂

2021

The last stop of my Bolaven Plateau trip was one more waterfall: Phaxuam Cliff. Surprisingly the most crowded place in the whole Bolaven – full of Thai students on a school trip. The waterfall isn’t as impressive as Tad Fane but the whole area is very scenic. After the stop at Phaxuam Cliff I headed back to Pakse which the next day was the gateway to another beautiful place. Another post coming very soon, stay tuned! 🙂

Ostatnim przystankiem objazdu po Bolaven Plateau był jeszcze jeden wodospad: klif Phaxuam. O dziwo było to najbardziej zatłoczone miejsce w całym Bolaven – było tam mnóstwo tajskich uczniów, którzy przyjechali tam w ramach szkolnej wycieczki. Sam wodospad na pewno nie robi wielkiego wrażenia jak Tad Fane, ale jego okolice są wyjątkowo malownicze. Po przystanku przy Klifie Phaxuam udałam się z powrotem do Pakse, które następnego dnia było bramą do kolejnego przepięknego miejsca. Kolejny post już niebawem, nie przegapcie 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s